Pöttinger AutoCut to w pełni zautomatyzowany system ostrzenia noży układu rozdrabniającego. Cały proces w przyczepach Jumbo (45 noży) trwa nie dłużej niż 4 minuty (w przyczepach Torro 39 noży - w 3 minuty).

W zależności od kondycji noży, proces ostrzenia jest powtarzany 2-3 krotnie. Decyduje o tym operator z poziomu sterownika maszyny. Nie musi on zatem zbliżać się do rozdrabniacza, dzięki temu nie jest narażony na żadne niebezpieczeństwo związane ze szlifowaniem czy wyjmowaniem noży.

Obecnie system AutoCut jest montowany w co drugiej przyczepie z największej linii: Jumbo i Jumbo Combiline. Niestety, w Polsce rozwiązanie to w dalszym ciągu nie jest zbyt popularne.

- Przyczep z automatyczną ostrzałką AutoCut sprzedajemy na polskim rynku niewiele - mówi Juliusz Tyrakowski, szef firmy Pöttinger na Polskę. Jak dodaje, przyczyn tego zjawiska jest kilka. Głównie jest to związane z niewielką liczbą firm usługowych, które są głównym adresatem tego rozwiązania.

- Poza tym jesteśmy "rynkiem ceny". Na rynkach zachodnich, gdzie jakość, komfort i bezpieczeństwo pracy są ważniejsze niż cena, a także gdzie praca ludzka jest wyżej wyceniana, chętniej stosuje się AutoCut - podsumowuje Tyrakowski.

W trakcie wykonywania zbioru traw spada ostrość noży zastosowanych w układach rozdrabniających przyczep objętościowych. Jak oceniają specjaliści z firmy Pöttinger w czasie 20-godzinnej pracy przyczepy może ona spaść nawet o 20 proc. (w zależności od warunków m.in. obecności kamieni czy rodzaju zbieranego materiału).

Spadek ostrości noży o 20 proc. oznacza 20 proc. wzrost zapotrzebowania na moc i równie duże zwiększenie zużycia paliwa ciągnika współpracującego z przyczepą. Aby się przed tym uchronić niezbędne jest wykonanie ostrzenia noży, którego czas, w zależności od rodzaju maszyny i ilości noży może wynosić nawet godzinę.

W celu ograniczenia czasu niezbędnego do pełnego przygotowania maszyny do pracy firma Pöttinger w roku 2009 wprowadziła do przyczep Jumbo i Jumbo Combiline system automatycznego ostrzenia noży AutoCut. Rozwiązanie to w 2011 roku trafiło również do przyczep serii Torro.

Cena przyczepy przy jej doposażeniu w system AutoCut, w zależności od modelu, wzrasta w zakresie od 2 do 4 proc. wartości ceny rynkowej przyczepy w wyposażeniu podstawowym. Według wyliczeń przedstawicieli firmy Pöttinger, zakup ostrzałki zwraca się już po dwóch sezonach użytkowania przy założeniu, że w sezonie przyczepa pracuje około 300 godz.