Podczas walnego zgromadzenia 26 stycznia 2018 r. zostali wybrani nowi członkowie zarządu firmy Pöttinger. Jak przekonują przedstawiciele austriackiego producenta, doświadczony, pięcioosobowy zarząd rozpoczyna swoją działalność z pełnym zaangażowaniem i optymizmem, co dodatkowo napędzi rozwój firmy, w tym między innymi zwiększenie zdolności produkcyjnych, cyfryzację i dalsze poszerzanie rynków eksportu.

Gdy w roku 2016 z operatywnego zarządzania firmą wycofał się inż. Klaus Pöttinger, zostali powołani trzej nowi członkowie zarządu z rady nadzorczej. Wspólnie z bratem – mgr Heinzem Pöttingerem, z powodzeniem zarządzali przedsiębiorstwem i czuwali nad kontynuacją podjętych procesów inwestycyjnych i rozwojowym firmy.

Pracę tę będą kontynuować w nowym zarządzie: mgr. Gregor Dietachmayr (Dział sprzedaży i marketingu; dodatkowo został wybrany do reprezentowania zarządu), inż. Jörg Lechner - odpowiedzialny za produkcję we wszystkich trzech fabrykach w (Grieskirchen (Austria), Bernburgu (Niemcy) i Vodnanach (Czechy) oraz cały dział zakupów w grupie. Dr Markus Baldinger zarządza Działem badań i rozwoju oraz cyfryzacji. Zakres dotychczasowych obowiązków mag. Heinza Pöttingera został rozdzielony na nowych członków zarządu: mag. Herbert Wagner objął Human Resources & IT, natomiast mag. Wolfgang Moser kieruje Działem finansów i kontroli jakości. 

„Założone w roku 1871 przedsiębiorstwo Pöttinger zawsze było i jest nakierowane na partnerskie i uczciwe  relacje ze swoimi partnerami biznesowymi. Dla nowego zarządu takie wartości jak: transparentność, wiarygodność, niezawodność i partnerstwo są bardzo ważne. Konstruktywna współpraca to zdeklarowany cel, aby zapewnić ciągłość firmy” – czytamy w komunikacie firmy.

- Razem udowodniliśmy  w ostatnich latach, że potrafimy profesjonalnie i skutecznie działać na rzecz rozwoju ważnych dla firmy obszarów. Udało się nam, stworzyć bardzo pozytywny klimat. Bazując na zaufaniu do członków zarządu i rady nadzorczej chcemy kontynuować tą rozpoczętą i już przynoszącą sukcesy pracę - deklaruje Gregor Dietachmayr, nowy reprezentant zarządu.

Pöttinger Pöttinger jest austriackim przedsiębiorstwem, które cały czas w pełni pozostaje w prywatnych rękach rodziny Pöttinger.