Z tych źródeł informacji wylicza się kilka zmiennych agronomicznych (powierzchnia liści, wskaźnik wegetacji, zawartość chlorofilu, wilgotność, temperatura, potencjał wody w glebie, promieniowanie). Wyniki są przekształcane za pomocą użycia algorytmów ekonomicznych firmy Hiphen w połączeniu z modelami ekonomicznymi.

Otrzymane wyniki oferują rolnikowi w czasie rzeczywistym monitorowanie upraw na smartfonie, z szeregiem codziennych wskazówek, które pozwalają mu optymalnie zarządzać polami. Ten połączony pakiet czujników to system "wszystko w jednym", który może monitorować fenologiczne cechy rośliny w połączeniu z parametrami gleby i klimatu, w celu poprawy trafności porad dostarczanych użytkownikowi.

System pomaga śledzić profil wzrostu uprawy na zdjęciach (jedno dziennie) z odpowiednimi algorytmami, które mogą wykrywać pojawianie się nowych etapów wegetacji, uszkodzenia liści, a dzięki czujnikom multispektralnym kalibrować dane satelitarne (wskaźniki wegetacji dla potrzeb azotu). Wreszcie, system ten umożliwia połączenie danych przestrzennych (satelitów, dronów i systemów wbudowanych) w celu uzyskania obrazu niejednorodności pola i/lub przewidywania jakości i ilości zbiorów.