W pierwszym dniu badań, w sobotę 22 maja, zawartość suchej masy wynosiła 29,1 proc. Masa bel była znacznie zróżnicowana, i wynosiła od 493 do 1137 kg. Natomiast gęstość objętościowa bel wahała się w zakresie od 415 do 693 kg/m³.

Dwa czołowe miejsca zajęły prasy Lely-Welger, przy czym różnica w gęstości bel między pierwszą prasą zmiennokomorową RP 435, a drugą stałokomorową RP 202 Specjal wynosi prawie 100 kg/m³. Natomiast gęstość bel kolejnych 8 pras, wynosząca ponad 500 kg/m³, różni się maksymalnie o 56 kg/m³.

W drugim dniu pokazów średnia zawartość suchej masy w zbieranej trawie wynosiła 31,5 proc. Masa pojedynczych bel mieściła się w zakresie od 516 do 1150 kg, natomiast gęstość objętościowa od 439 do 657 kg/m³.

Największą gęstość posiadała bela zebrana prasą Lely-Welger RP 437, a następnie prasą Feraboli HTC Extreme 265, SIPMA Z-599 i Unia – Famarol DF 19 z. Ogólnie uzyskane wyniki potwierdzają znaną zależność, a mówiącą, że prasy zmiennokomorowe uzyskują większy stopień sprasowania materiału.

W przypadku praso-owijarek gęstość bel w pierwszym dniu pomiarów była zbliżona do ok. 500 kg/m³ i była nieznacznie zróżnicowana. Natomiast w drugim dniu pomiarów masa objętościowa bel wzrosła do ponad 600 kg/m³, a zróżnicowanie gęstości wynosiło ok. 80 kg/m³.

Pełne zestawienie wyników pomiarów

źródło: farmer.pl/PIGMiUR