Ciekawa koncepcja czołowego, mechanicznego pielnika Photoheyler, zaprezentowana przez firmę Planungsbüro Heinrich, umożliwia osiągnięcie wydajności powierzchniowej powyżej 1 ha/h.

Photoheyler prowadzony jest w rzędach za pomocą kamer, które w powiązaniu z czujnikami jego kół podporowych sterują ich odpowiednim ustawieniem (za pomocą siłowników hydraulicznych) celem jak najdokładniejszego prowadzenia w rządach.

Kupuj nowe maszyny na preferencyjnych warunkach

Ponadto wspomniane koła podporowe maszyny zsynchronizowane są z kołami ciągnika, czyli de facto pielnik steruje ciągnikiem, ułatwiając znacznie zadanie operatorowi, również na pochyłościach.

Pracę pielnika znacznie zoptymalizują także przednie ukośnie ustawione gwiazdy na równoległoboku, które usuwają chwasty z rzędów odrzucając je pod kątem 90° w międzyrzędzia, gdzie dzieła ostatecznie dopełniają tylne elementy pielące maszyny Photoheyler.