Maszyna jest oferowana głównie na rynku włoskim, ale producent postanowił pokazać ją także w Polsce, gdzie spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród rolników. Maszyna została więc wprowadzona także do oferty na rynku polskim. W chwili obecnej Oliver występuje jedynie w wersji pięciorzędowej i służyć może do usuwanie chwastów w uprawach kukurydzy wysiewanej w międzyrzędziach o szerokości 70 lub 75 cm lub tez innych roślin uprawianych w takim rozstawie rzędów. 

Maszyna ma szerokość roboczą wynoszącą maksymalnie 3,75 m. Rama jest składana hydraulicznie do szerokości 3 m. Do pracy wystarczy ciągnik o mocy 100 km i u udźwigu umożliwiającym podniesienie do góry pielnika, który waży 1750 kg. 

Zadaniem pielnika jest oczywiście usuwanie chwastów, ale również usuwanie zaskorupienia jakie może występować na cięższych glebach, podczas pracy następuje także przewietrzanie gleby. Pielnik na każdej z rzędów ma cztery różne sekcje uprawowe. Glebę rozcina talerz tnący o średnicy 56 cm, a  po jego obu stronach są umieszczone żeliwne koła kopiujące. Następny jest ząb spulchniający, który ma za zadanie przewietrzyć glebę. Tuż za nim są umieszczone dwa talerze zagarniające, które mają za zadanie wyrównać powierzchnię gleby. Ostatnia sekcja to szerokie koło ugniatająco-kopiujące mające za zadanie skonsolidować glebę. Każda sekcja posiada niezależną regulację, a każdy rząd jest zwieszony na ramie tak, że może kopiować nierówności powierzchni pola.