Vredo to jeden z niewielu producentów siewników do podsiewu traw, który wyposaża swoje maszyny w talerzowy system wysiewu nasion. Dzięki zastosowaniu redlic talerzowych, które tną darń jest możliwe wprowadzenie nasion trawy w rosnącą ruń bezpośrednio do gleby.

Jak podkreśla Andrzej Dzięgielewski, właściciel firmy Agrotechnik Tafiły - taki siew daje dwie korzyści. Pierwsza wynika z umieszczenia nasion bezpośrednio w glebie i ich szybszego kiełkowania. Drugą jest nacięcie korzeni traw, przez co trawa ma lepsze warunki do krzewienia się.

- Podsiew traw to zabieg coraz częściej stosowany na polskich łąkach i pastwiskach. Mimo wzrostu liczby maszyn umożliwiających podsiew, w których posiadaniu są polscy rolnicy (głównie używane przyp. red.), prowadząc usługi rolnicze widzimy coraz większe zainteresowanie samą usługą podsiewu. W przypadku maszyn, z których korzystamy, jest to usługa kompleksowa. Obejmuje bowiem podsiew traw z jednoczesnym wałowaniem, a zatem rolnicy w większości przypadków nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych zabiegów - podsumowuje Dzięgielewski.

Siewniki Vredo to konstrukcja holenderska. Ilość wysiewu nasion traw pastewnych i trawnikowych jest regulowana w zakresie 0 - 80 kg/ha. Oprócz konstrukcji typowo mechanicznych, producent posiada w swojej ofercie również maszyny z pneumatycznym układem transportu nasion.

Dzięki zastosowaniu wału z możliwością napełniania wodą, masa siewników może być dostosowana do różnych warunków glebowych.

Obecnie cena usług podsiewu traw siewnikami Vredo w firmie Agrotechnik Tafiły to koszt od 150 do 200 zł za hektar, w zależności od powierzchni użytków zielonych. 

Zdecyduj się na prenumeratę Farmera i w kolejnym wydaniu dowiedz się więcej o systemach podsiewu traw na użytkach zielonych.