Połowa uczestników badania IMAS Agri zgadywała, że 80 proc. gospodarstw rolnych jest wyposażonych w ciągnik. Jest to najczęściej zaznaczana odpowiedź w naszej sondzie, w której można było wybrać spośród czterech opcji. Prawidłowej odpowiedzi (68 proc.) udzieliło 29 proc. respondentów. W tym przypadku mężczyźni i kobiety oceniali ten odsetek podobnie, bardziej różniły się między sobą odpowiedzi osób w różnym wieku. Osoby w wieku 30-39 lat częściej odpowiadały poprawnie (co trzecia osoba), natomiast wśród osób po czterdziestce poprawnych odpowiedzi udzieliła co piąta. Co ciekawe – mieszkańcy miast oceniali trafniej.

Co można powiedzieć o tych wynikach? Osobom bez dobrej znajomości rolnictwa takie sprawy jest trudno oszacować, więc nie dziwi mała liczebność grupy, która wytypowała poprawną odpowiedź. Rozkład odpowiedzi mówi jednak o tym, że Polacy optymistycznie spodziewają się prawie pełnej mechanizacji rolnictwa w swoim kraju.

Mimo znaczącego wzrostu odsetka gospodarstw wyposażonych w ciągnik rolniczy, całkowita liczba maszyn będących w posiadaniu rolników pozostała niemal niezmienna i utrzymuje się na poziomie 1,4-1,5 mln. Skąd zatem wspomniany wzrost? Odpowiedź jest prosta; wiąże się ze strukturalnymi zmianami w rolnictwie. W 2005 roku w Polsce było aż 2,5 mln gospodarstw rolnych, pięć lat później ta liczba zmalała do 1,9 mln, aby w 2016 roku osiągnąć liczbę 1,4 mln.

Obecnie, spośród 1,4 miliona gospodarstw rolnych w Polsce, 68 proc. wyposażonych jest w przynajmniej jeden ciągnik. Szczególnie wysoki odsetek posiadaczy maszyn jest w województwach świętokrzyskim oraz kujawsko-pomorskim. Najniższe wartości odnotowano w zachodnich i południowo-zachodnich regionach kraju.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że niemal połowa polskich gospodarstw to gospodarstwa o powierzchni poniżej 5 ha i w wielu przypadkach utrzymywane są one z innych pobudek niż chęć prowadzenia działalności rolniczej. Dość wspomnieć, że w tym przedziale powierzchni na jedno gospodarstwo przypada średnio 0,59 ciągnika, a przecież stanowią one 49,4 proc. polskich gospodarstw. Średnia wartość 68 proc. gospodarstw wyposażonych w ciągnik rolniczy niewiele zatem mówi o poziomie mechanizacji polskiego rolnictwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę gospodarstwa towarowe, w których maszyny te są zwykle niezbędne do prowadzenia jakiejkolwiek produkcji.

Sondaż został przeprowadzony metodą ankiety internetowej CAWI przez IMAS International w dniach 15-18 stycznia 2018 roku na kwotowej próbie 500 Polaków. Rozkład płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i regionu był zgodny z rozkładem populacji mieszkańców Polski w wieku od 15 do 64 lat. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób zarejestrowanych w internetowych panelach IMAS OnLine oraz Ankiety Pro Bono.