Sprzęt się zużywa, potrzeby zmieniają się i rosną. Dlatego wymiana parku maszynowego musi następować - choćby za sprawą maszyn używanych, co widać po danych z raportu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Używane w miejsce nowych

Na rynku wtórnym w na koniec lipca 2023 r.  odnotowano 13 729 szt. rejestracji ciągników używanych. To o 1520 szt. więcej niż w tym samym okresie 2022 r. To z kolei oznacza wzrost o 12,4 proc.

Dla porównania - przez 7 miesięcy 2023 r. zarejestrowano 5595 szt. nowych ciągników i jest to o 1177 szt. mniej niż przed rokiem. Spadek wynosi więc aż 17,4 proc.

Mamy do czynienia z ogólnym spadkiem

Z jednej strony mamy zatem spadek o 17,4 proc. (ciągniki nowe), a z drugiej - wzrost o 12,4 proc. (używane). Nie trudno więc zauważyć, że ogólnie w okresie styczeń-lipiec 2023 r. ilość rejestracji spadła o 5 proc.

Widać więc, że rolnicy wstrzymują się z inwestycjami w tym zakresie. Z rynku dochodzą do nas informacje, że również w przypadku innych maszyn sytuacja jest podobna.

 

John Deere, Fendt, Ursus - tych używanych traktorów sprzedaje się najwięcej

Liderem rynku wtórnego po siedmiu miesiącach roku jest marka John Deere. Zarejestrowano 2131 szt. ciągników używanych tej marki. John Deere notuje 15,5 proc. udziałów w rynku używanych ciągników i jest
liderem w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 i 11-20 lat.

Co ciekawe, w najmłodszej kategorii: 3-5 lat, liderem została marka Fendt. W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat liderem jest marka Ursus.

Warto zaznaczyć, że spośród ogólnej liczby 13729 rejestracji ciągników używanych, aż 11989 szt. to maszyny pochodzenia zagranicznego. Jedynie 1740 rejestracji dotyczy maszyn zarejestrowanych uprzednio w kraju.