Szok wywołany rozprzestrzeniającym się wirusem Covid-19 wydaje się, że powoli mija a nastroje w europejskim sektorze maszyn rolniczych zaczynają się poprawiać – chociaż daleko im do stanu euforii. Nie wiemy przecież jaki przebieg będzie miała pandemia w najbliższym czasie.

Według aktualnego barometru ​​większość europejskich producentów nie spodziewa się znaczącego spadku obrotów w 2020 roku. Dobry nastrój jest szczególnie widoczny w naszym kraju, we Włoszech, Austrii, Szwajcarii i Skandynawii. Sceptyczne nastroje nadal panują w Wielkiej Brytanii oraz Rumunii.

Barometr biznesowy CEMA tworzony jest na podstawie ankiety wypełnianej przez 140 producentów maszyn rolniczych. Spośród tych 140 firm 47 proc. aktualny stan na rynku uważa za zadowalający, kolejne 26 proc., że sytuacja rozwija się w dobrym kierunku. Nadal jednak duża część przedsiębiorstw (prawie jedna czwarta) pozostaje niezadowolona z tego co na rynku aktualnie się dzieje.

Kończąc napiszmy jeszcze, że 14 proc. europejskich firm z branży maszyn rolniczych deklaruje, że ​​w najbliższej przyszłości będzie musiało zwiększyć zatrudnienie.