Aby spełnić powyższe założenia, siewnik Cirrus-CC został wyposażony w 2-komorowy zbiornik ciśnieniowy i drugi odcinek transportowy z dodatkowymi jednotarczowymi redlicami nawozowymi FerTeC.

Nawet 3 rodzaje nasion jednocześnie

Dzięki zastosowaniu nowego, uniwersalnego, nabudowanego siewnika GreenDrill 501, w tzw. metodzie Triple-Shoot, można wysiewać jednocześnie i niezależnie od siebie nawet trzy materiały rodzaje nasion i to w rożnych dawkach.

Przykład: ppłytki siew rzepaku wykonywany za pomocą redlic dwutarczowych TwinTeC+. Bób, który jest odkładany głębiej przez jednotarczowe redlice FerTeC, służy jako utrwalacz azotu. Za pomocą siewnika GreenDrill i blach odbojowych można wysiewać na powierzchni trzecie medium.

 Technologia umożliwia użytkownikowi stosowanie wielu metod uprawowych. Uprawy towarzyszące i wsiewki są korzystne dla zwalczania chwastów oraz zwiększania ochrony przed erozją i bioróżnorodności. Dzięki metodzie Triple-Shoot można wykonać siew trzech różnych nasion w jednym przejeździe: N

 Nasiona + nawóz na różnych poziomach 

Alternatywnie można zastosować dwa rodzaje nasion z nawozem na trzech różnych poziomach: W ten sposób niewielka ilość nawozu jest aplikowana razem z materiałem siewnym za pomocą redlicy wysiewającej w metodzie Single-Shoot, co znacząco sprzyja rozwojowi młodych roślin.

W celu pobudzenia wzrostu korzeni nawóz jest również odkładany w głębszej warstwie gleby między rzędami wysiewu za pomocą redlic nawozowych FerTeC przy użyciu metody Double-Shoot. Dzięki temu rozdzielnemu rozmieszczeniu nawóz może być używany w bardziej ukierunkowany sposób, aby zapewnić pełne zaopatrzenie rośliny. Rolnik lub usługodawca może więc bardzo elastycznie łączyć nasiona i nawozy.

 Łatwa obsługa

Kalibracja dozowników w 2-komorowym zbiorniku oraz w GreenDrill jest wykonywana za pomocą opcjonalnego terminalu TwinTerminal 3.0 lub za pomocą aplikacji mySeeder., bez konieczności ciągłego wsiadania i wysiadania z kabiny ciągnika. Na terminalu Amazone ISOBUS AmaTron 4 wyświetlane są normy wysiewu i prędkość obrotowa. Operator może łatwo zmieniać normę wysiewu podczas pracy bezpośrednio z kabiny ciągnika.

 Precyzyjne zarządzanie w zależności od miejsca

Przy zastosowaniu kart aplikacyjnych i funkcji MultiBin wszystkie trzy zbiorniki mogą być sterowane indywidualnie, a normy wysiewu poszczególnych roślin można zmieniać niezależnie od siebie w zależności od konkretnej pozycji na polu.

Na poprzeczniakach za pomocą funkcji MultiBoom następuje automatyczne przełączanie GPS-Switch z opóźnieniem czasowym dla każdego wysiewanego asortymentu.