GPS-Switch ready – to bazujący na GPS układ włączania sekcji szerokości dla opryskiwaczy polowych i rozsiewaczy nawozów.
„GPS-Switch ready“ może być zastosowany w opryskiwaczach polowych UF, UG oraz UX w połączeniu z komputerem pokładowym Amatron+, opryskiwa-czu samojezdnym SX oraz rozsiewaczu nawozów ZA-M Hydro, ZA-M Ultra Hydro i ZG-B Ultra Hydro.

Obok automatycznego włączania i wyłączania na nawrotach, automatycznie sterowanie obejmuje także do 13 sekcji szerokości opryskiwaczy. Do automa-tyzacji funkcji włączania i wyłączania na nawrotach oraz włączania 6 sekcji szerokości, rozsiewacze nawozów poza terminalem AMATRON+, muszą po-siadać hydrauliczny napęd tarcz rozsiewających.

GPS-Switch zmniejsza na przykład na przeszkodach, krawędziach i klinach pola oraz eliminuje przepusty. Wynikiem jest oszczędność środków produkcji a także korzyści uprawowe takie, jak zmniejszenie ilości wyległego zboża są tym większe, im większe są szerokości robocze maszyn oraz im bardziej nie-regularny jest kształt pól. System pracuje z taką samą precyzją w dzień i w nocy, pozwala wykorzystywać maszyny bardzo wczesnym rankiem i późnym wieczorem. Równocześnie GPS-Switch wyraźnie odciąża kierowcę, gdyż zmniejsza wysiłek niezbędny do obserwacji maszyny.

Modułowa budowa systemu wykorzystuje istniejące już czujniki GPS. Koszty utrzymane są na niskim poziomie, gdyż potrzebny jest tylko jeden odbiornik. Minimalne wymagania sygnału korekcyjnego zamykają się w przedziale do-kładności  ± 30 cm.

Źródło:farmer.pl/Amazone