Rozwiązania, które jeszcze do niedawna pozostawały i funkcjonowały jedynie w sferze marzeń inżynierów dziś już nie tylko istnieją, ale także działają, a tym samym wprowadzają rolnictwo w zupełnie nową erę. Przykładem takiego innowacyjnego urządzenia może być skaner do gleby SoilXplorer.

Rozbudowany skaner

Skaner do gleby SoilXplorer stworzony przez firmę AgXtend to rozwiązanie umożliwiające badanie gleby pod względem jej zwięzłości, twardości, zasobności w wodę, a także analizujące głębokość warstwy płużnej oraz pionową strukturę gleby.

Urządzenie to montowane jest na przednim TUZ-ie ciągnika i pozwala na dokonywanie wszelkich pomiarów w czasie rzeczywistym.

Praktyczny wymiar

W praktyce szczegółowe informacje zebrane przez skaner SoilXplorer pozwalają na przetworzenie ich w celu stworzenia precyzyjnych map glebowych, które to z kolei pozwalają na zmienny wysiew nasion na poszczególnych częściach pola. Jak podkreśla producent, w efekcie stosowania tego rozwiązania maksymalizujemy potencjał wydajnościowy gleby i uzyskujemy optymalne zużycie nasion.

Co więcej, urządzenie dzięki analizie pionowej struktury gleby oraz jej właściwości umożliwia pracę maszynami uprawowymi ze zmienną głębokością roboczą. Pozwala to na wygenerowanie oszczędności paliwa oraz na optymalne przeprowadzenie zabiegów uprawowych z uwzględnieniem aktualnych warunków glebowych.

Nie tylko SoilXplorer

Firma AgXtend posiada również inne innowacyjne rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Przykładem może tu być chociażby urządzenie CropXplorer, pozwalające na skanowanie zawartości azotu w roślinach oraz ilości biomasy na polu.

Takie informacje pozwalają na określenie aktualnego zapotrzebowania roślin na azot, dzięki czemu nawozy stosowane są bardzo precyzyjnie na polu, uwzględniając różnice w stanie plantacji na całej działce. Urządzenie to w czasie rzeczywistym dokonuje pomiarów oraz wysyła je do rozsiewacza, aby podał on odpowiednią dawkę nawozu w odpowiednim miejscu. Do tego niezbędny jest precyzyjny rozsiewacz wyposażony w zmienne dawkowanie oraz w kontrolę sekcji.