Uszczelnienie stalowym prętem to charakterystyczny element przycze ZM Metaltech serii DB. Tylko przyczepy producenta z Mirosławca mają tego rodzaju rowiązanie. Jako argumenty przemawiające za nim, firma podaje m.in. nie reagowanie elementu na wysokie temperatury, kiedy to w przypadku uszczelnień gumowych w czasie miesięcy letnich rozgrzana blacha potrafi pozbawić ich właściwości uszczelniających. Podobnie jest w przypadku zmiennych temperatur – mróz i słońce mają także negatywny wpływ na takie uszczelnienie.

Stalowy pręt przyspawany do burty gwarantuje szczelność konstrukcji również w przypadku transportu plonów roślin drobnonasiennych (szczelina miedzy burtą a podłogą wynosi około 0,2 mm). Ponadto, nawet sporadyczne użycie przyczepy DB do przewiezienia piasku nie pozbawi jej szczelności.