Z racji panujących wciąż obostrzeń i względów bezpieczeństwa wydarzenie miało charakter zamknięty. Andrzejowi Dudzie podczas wizyty towarzyszył szef jego gabinetu Paweł Szrot oraz dwaj sekretarze stanu: Adam Kwiatkowski oraz Wojciech Kolarski. Obecni byli również Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, Bogdan Paszkowki, wojewoda podlaski oraz starosta siemiatycki Marek Bobel. Gości przywitał Sergiusz Martyniuk, prezes Pronaru i inicjator powstania tej ogromnej wystawy fabrycznej.

- Pronar był i jest firmą budowaną w oparciu wyłącznie o polski kapitał – podkreślał Sergiusz Martyniuk, prezes Rady Właścicieli Pronaru. – Ta inwestycja jest kolejnym etapem naszego rozwoju, gdyż dotąd to my jeździliśmy wystawiać nasze maszyny na największe światowe targi, za co płaciliśmy miliony złotych. I były to pieniądze, które zostawały za granicą - dodał Martyniuk.

Pronar - wizyta prezydenta RP

Po wystąpieniu prezes Martyniuk rozpoczął oprowadzanie po ekspozycji, która składa się z dwóch hal oraz wielohektarowego placu wystawowego. Hale to przede wszystkim pokaz możliwości produkcyjnych Pronaru w dziedzinie komponentów, a w szczególności kluczowych elementów maszyn, jak np. pneumatyka i hydraulika, którą firma produkuje nie tylko na potrzeby własnych rozwiązań (np. przyczep), ale też eksportuje do licznych krajów.

Prezydent RP miał okazję zapoznać się zarówno z komponentami produkowanymi przez Pronar, jak i z całą gamą maszyn fot. mat. prasowe
Prezydent RP miał okazję zapoznać się zarówno z komponentami produkowanymi przez Pronar, jak i z całą gamą maszyn fot. mat. prasowe

Osobne ekspozycje mają również osie i układy jezdne oraz tworzywa sztuczne w szerokiej gamie: od małych elementów izolacyjnych, poprzez zbiorniki paliwa do nawet 20 tys. l. Druga, mniejsza z hal została w całości poświęcona produkowanym przez firmę kołom tarczowym, w których produkcji - po ostatnich inwestycjach - została światowym wiceliderem.

Prezentacja maszyn

Po technologii i komponentach przyszła kolej na same maszyny, czyli dzisięciohektarowy plac, gdzie ustawiono wszystkie produkowane przez Pronar maszyny. Tak rozległą przestrzeń podzielono na sektory odpowiadające rodzinom produktów firmy: od ponad 130 modeli przyczep różnej konstrukcji i przeznaczenia, poprzez maszyny rolnicze i komunalne, aż po najnowocześniejsze rozwiązania recyklingowe: rozdrabniacze, przesiewacze, przenośniki taśmowe i kanałową prasę belującą.

Dla ułatwienia gospodarz i goście poruszali się po placu elektrycznymi pojazdami. Zwiedzający, w tym również prezydent nie tylko z zaciekawieniem przyglądali się niektórym maszynom, ale też często dopytywali o szczegóły działania czy przeznaczenie.

Prezydent nie tylko z zaciekawieniem przyglądał się maszynom, ale także dopytywał o szczegóły działania, czy przeznaczenie fot. mat. prasowe
Prezydent nie tylko z zaciekawieniem przyglądał się maszynom, ale także dopytywał o szczegóły działania, czy przeznaczenie fot. mat. prasowe

– Zatrudniając prawie trzy tysiące osób pełni również ogromną rolę w społeczności całego regionu. Bardzo się cieszę, że są tu ogromne plany rozwojowe, że firma podchodzi do tego bardzo ambitnie. Chcę również bardzo podkreślić, że ta od samego początku, do cna polska firma należy do ścisłej światowej czołówki w swoich branżach. Życzyłbym sobie, aby cały region rozwijał się w takim tempie, jak rozwinął się Pronar - podsumował Andrzej Duda, prezydent RP.