Ramię BP2 ofertę producenta składającą się dotychczas z ramienia zanurzeniowego i górnego. Nowy zestaw składa się z węża zanurzeniowego i lejka, które montowane są na czas opróżniania zbiornika (lub na stałe) i ruchomego ramienia umieszczonego na wozie asenizacyjnym.

Aby napełnić beczkowóz, wystarczy podjechać w pobliże lejka z lewej lub z prawej strony i bez wysiadania z kabiny, nakierować wąż umieszczony na ramieniu do lejka. Budowa ramienia BP2 pozwala na pionowe opuszczanie węża do zasysania oraz gwarantuje szczelność i jakość napełniania. Konstrukcja ta pozwala uniknąć problemów związanych z utrzymaniem złączy obrotowych i ułatwia konserwację.

Ramię pompujące jest wyposażone w sekwencyjny blok hydrauliczny wymagający tylko jednej pary przyłączy hydraulicznych.

Zródło: farmer.pl