Wraz z przyczepą wielozadaniową Cargos 8500 o pojemności 41,5 m3 po raz pierwszy dostępne jest połączenie ogumienia 30,5 cala z podwoziem tridem.

Jak informuje producent, nowy wariant podwozia umożliwia stosowanie opon w rozmiarze do 710/50 R30,5, które dzięki dużej średnicy wynoszącej maks. 1,48 m zapewniają niewielkie opory toczenia a dzięki dużej powierzchni styku, w szczególności na wilgotnym i grząskim podłożu, zapobiegać mają nadmiernemu niszczeniu podłoża.

Dodatkowo w połączeniu z wymuszonym kierowaniem elektroniczno-hydraulicznym przyczepa samozaładowcza może pracować również w trybie psiego chodu. Powoduje to zwiększenie ugniecionej powierzchni i optymalne rozdzielanie masy maszyny na podłoże.

Przyczepy mogą być również wyposażone w osie amortyzowane hydraulicznie, które dodatkowo można doposażyć we wskaźnik masy ładunku. Umożliwia to rejestrację masy całkowitej i załadunku z dokładnością do +/- 1 proc.

Ponadto opcjonalny zewnętrzny wyświetlacz pokazuje aktualną masę ładunku netto na zewnątrz, na przyczepie. Funkcję tę można włączać lub wyłączać na terminalu, co umożliwia np. pomiar wydajności sieczkarni polowej oraz jej proste i komfortowe kalibrowanie bezpośrednio na polu.

Z ciekawych dodatków w jakie wyposażyć można nowe przyczepy Cargos 8500 warto wspomnieć o bardzo przydatnym rozwiązaniu czyli systemie automatycznego prowadzenia przyczepy ICT, który może znacznie odciążyć operatora. 

Dzięki niemu przyczepa samozaładowcza przejmuje kontrolę na polu i zależnie od wykorzystania podbieracza system steruje prędkością jazdy do przodu całego zespołu. Ciągnik i przyczepa działają razem jako zespół, odciążając operatora, który może skoncentrować się na monitorowaniu pracy.