Wczesna wiosna czas, który może przyspieszyć zielone żniwa i intensywne prace w gospodarstwach. Jeżeli do zbioru traw/lucerny używamy sieczkarni samojezdnej, jest to odpowiedni moment, aby sprawdzić wszystkie podzespoły i być gotowym na bezawaryjne działanie podczas pracy. Na jakie elementy zatem warto zwrócić uwagę?


Ustawienie na zbiór traw


W momencie, kiedy maszyna zakończyła jesienne prace w kukurydzy, konieczne jest jej ustawienie na zbiór traw. Nowoczesne sieczkarnie mogą być wyposażone w niskociśnieniowe opony, które pomagają zwiększyć ich właściwości trakcyjne. Istotny jest również nacisk opon na powierzchnię – im mniejszy, tym lepiej. Szczególnie, kiedy pracujemy na niskich torfowych łąkach. Podczas pracy sieczkarni przy zbiorze trawy, bęben tnący ma zazwyczaj mniejszą liczbę noży.


Ważnym punktem jest również wymontowanie blachy wychwytującej ziarna. Przy zbiorze traw nie będzie potrzebna. Podczas prac przygotowawczych należy pamiętać o sprawdzeniu szczeliny na zgarniaczu oraz dnie bębna. Przy tej czynności konieczna jest również kontrola stanu dna bębna.


Nowe noże


Przystępując do zbioru materiałów zielonych konieczne jest zdemontowanie stalnicy oraz noży, które były przeznaczone do kukurydzy, a zamontowanie zestawu do traw. „Pamiętajmy, aby noże z jednego opakowania zamontować naprzeciwko siebie. Ma to ogromny wpływ na wyważenie bębna nożowego” – przestrzega Andrzej Kulczyński z Claas Polska.


Zwróćmy również uwagę, że mamy noże lewe oraz prawe. Każdy z noży przykręcany jest za pomocą dwóch śrub (Jaguar 900), które powinny być nowe. W przypadku tej serii sieczkarni ustawienie noży nie powinno sprawić większych problemów. Jest to szybka i łatwa operacja. Liczbę noży dopasowujemy do długości cięcia, którą chcemy osiągnąć oraz do typu bębna. Do tego ustawmy szczelinę stalnicy.


Demontaż zbędnych części


Kolejnym aspektem przygotowania maszyny do zbioru jest wymontowanie zgniatacza ziarna, który odpowiada za rozdrabnianie ziaren kukurydzy, a w jego miejsce należy zamontować szyb do trawy.


Doposażenie maszyny


Jeżeli maszyna nie jest doposażona, możemy wykorzystać rozwiązania, które w znacznym stopniu wspomogą pracę operatora. „Sieczkarnie Jaguar można doposażyć w kwantymetr służący do pomiaru plonu oraz mapowanie, które przypisuje informacje z pomiaru plonu do konkretnego miejsca na polu. Dzięki takiemu rozwiązaniu rolnik otrzymuje informacje o tym, jaki ma plon ogólny (np. trawy) wraz z mapą plonu” – mówi Andrzej Kulczyński.


Tak precyzyjne informacje można wykorzystać do zarządzania zmienną dawką nawożenia. Efektem tego rozwiązania jest zmniejszenie zużycia nawozów oraz wykorzystanie potencjału plonotwórczego łąk/pól, a także dostosowanie dawek nawozowych do potrzeb. Nie musimy wówczas stosować jednej stałej dawki na całej powierzchni pola lub łąki.


Ważnym rozwiązaniem wartym doposażenia jest wykrywacz kamieni (Stop Rock). Gdy w zbieranym pokosie znajdzie się kamień, układ wciągania natychmiast się zatrzyma. Minimalną wielkość kamieni operator może zdefiniować samodzielnie. Czułość wykrywacza wygodnie ustawia się z kabiny w systemie Cebis.


Innym rozwiązaniem jest system automatycznego kierowania sterowany poprzez kamerę 3D Cam Pilot. Został on specjalnie zaprojektowany do zbioru traw przy pomocy podbieracza sieczkarnią polową. Zamontowana z przodu sieczkarni kamera skanuje pokos. Na tej podstawie odbywa się automatyczne kierowanie maszyną, a operator może skoncentrować się na napełnianiu przyczep i tym samym na szybkim zbiorze bez strat materiałów.


Na koniec warto jeszcze wspomnieć o zamontowaniu na maszynie podbieracza pokosów i stałej kontroli technicznej jego stanu. To samo dotyczy również przyrządu do zbioru zielonek z pnia Direct Disc. „To przyrząd roboczy, który służy do bezpośredniego, jednoetapowego zbioru zielonek na kiszonkę. Szerokość przystawki to 5,2 m, lub 6 m. Jego zastosowanie pozwala na wysoką wydajność oraz czysto zebraną i odpowiednio rozdrobnioną zielonkę, z której powstanie doskonałej jakości kiszonka” – podsumowuje Andrzej Kulczyński z Claas Polska.