PUDAMA, opracowana przez Kverneland Group Soest GmbH we współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Kolonii, została teraz zaprezentowana prasie i opinii publicznej w rzeczywistej eksploatacji w terenie.

Mniejsze ilości

PUDAMA to systematyczne, ukierunkowane, punktowe nawożenie podczas siewu kukurydzy. System umożliwia precyzyjny siew kukurydzy z umieszczeniem porcjowym nawozu startowego dokładnie pod nasionami kukurydzy, tam gdzie jest on potrzebny.

 Zaletą systemu PUDAMA, polegającą na ukierunkowanym, nieciągłym rozsiewaniu nawozu w obszarze osadzonych nasion kukurydzy w porównaniu z rozsiewaczem rzędowym, jest znacznie korzystniejsze wykorzystanie składników pokarmowych przez korzenie roślin. Zmniejsza to ilość dostępnego nawozu startowego między rzędami kukurydzy i znacznie ogranicza wymywanie azotanów i fosforanów do systemów wodnych. Na podstawie badań przeprowadzonych przez dr Maxa Boutena, podczas pracy na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Kolonii, można udowodnić, że stosując PUDAMA można zaoszczędzić co najmniej 25% nawozu startowego w porównaniu z konwencjonalną uprawą kukurydzy, przy jednoczesnym zachowaniu potencjału plonowania. PUDAMA efektywniej wykorzystuje zasoby i przyczynia się do bardziej zrównoważonej produkcji żywności pochodzenia roślinnego oraz do ochrony gleby, wody i powietrza.

Koncepcja PUDAMA

Nawóz jest gromadzony na redlicy nawozowej w określonej ilości i wstrzeliwany strumieniem powietrza do gleby w określonej porcji. Połączenie czujnikowe między redlicą nawozową, a aparatem sekcji wysiewającej synchronizuje siew nasion i nawozu. Prędkość robocza wynosząca do 15 km/h w przypadku siewnika Optima SX PUDAMA oznacza częstotliwość do 25 dawek nawozu na sekundę.

Duże oszczędności

Dzięki technologii takiej jak precyzyjny siewnik Optima TFprofi SX PUDAMA rolnicy mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy, redukując koszty nawozu, transportu i pracy. Na przykład, jeśli rolnik uprawiający 300 ha kukurydzy stosuje 150 kg/ha DAP 18-46 w sposób konwencjonalny, to stosując system PUDAMA oszczędza 37,5 kg/ha nawozu. W przeliczeniu na pieniądze oznacza to oszczędność 7 875€* na 300 ha.

W Niemczech dzięki systemowi PUDAMA w przyszłości można by zaoszczędzić do 81 000 ton nawozu rocznie, co oznaczałoby zmniejszenie zużycia czystego azotu i fosforanu o 16 200 ton. Odpowiada to 25-procentowej oszczędności nawozów obecnie stosowanych rocznie przy tym samym wysokim poziomie plonów.

Oszczędzanie nawozów chroni środowisko poprzez zmniejszenie zużycia zasobów, w tym energii potrzebnej do produkcji nawozów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji rolnej i zapewnieniu produkcji żywności.

W uznaniu tej innowacyjności PUDAMA otrzymała nagrodę NRW Efficiency Award 2021 za opracowanie produktu oszczędzającego zasoby, przyjazną dla środowiska produkcję i zmniejszony wpływ na środowisko w całym okresie użytkowania produktu, a także możliwość wszechstronnego recyklingu.

Kverneland Optima TFprofi SX z konfiguracją PUDAMA będzie dostępna w sezonie 2023 jako edycja limitowana, a w sezonie 2024 będzie w pełni dostępna jako produkcja seryjna. W przyszłości system PUDAMA będzie również dostępny dla innych modeli siewników punktowych Optima.

Dowiedz się więcej...