Firma Rauch wprowadza innowacyjny system kontroli przepływu masy i sterowania wysiewem w rozsiewaczach AXIS. Dokonuje on pomiaru i automatycznie reguluje dozowanie nawozu na każdą z tarcz indywidualnie, co ma skutkować wyjątkową precyzją wysiewu.

System elektronicznej kontroli przepływu nawozu EMC (ang. Electronic Mass Control) firma Rauch stosuje już od 14 lat w rozsiewaczach nawozów z hydraulicznym napędem: AXERA-H EMC i AXIS-H EMC. Teraz jego zastosowanie jest możliwe również w rozsiewaczach z napędem mechanicznym.

EMC automatycznie mierzy i reguluje dozowanie nawozu na każdą z tarcz indywidualnie. Korekta dawki wysiewu jest przeprowadzana dla każdej tarczy osobno, dzięki czemu wysiew nawozu jest wyjątkowo precyzyjny. Sterownik elektroniczny w kabinie ciągnika na bieżąco wskazuje rzeczywistą ilość wysiewanego nawozu.

Jak przekonuje producent, dzięki korekcie wysiewu osobno dla każdej z tarcz, nawet nawóz o bardzo złej jakości może być dozowany bardzo dokładnie. Ponadto EMC bardzo dobrze sprawdza się nawet w warunkach dużych wstrząsów oraz podczas pracy na wzniesieniach, w których inne systemy precyzyjnego wysiewu - na przykład oparte na czujnikach ważenia - mogą tracić stabilność.

System EMC wykorzystuje powszechnie znaną zależność pomiędzy natężeniem przepływu nawozu, a momentem obrotowym tarcz wysiewających. AXIS-M EMC dokonuje pomiaru momentu obrotowego tarcz na podstawie kąta skręcenia wałków napędzających tarcze w przekładni, osobno dla prawej i lewej strony - rozwiązanie to zostało opracowane we współpracy z firmą GKN Walterscheid. Dzięki dużej częstotliwości pomiarów, wykrywane są nawet najmniejsze kąty skręcenia wałków.

Co to oznacza dla operatora? Wystarczy, że wprowadzi do terminala sterującego dawkę wysiewu oraz szerokość roboczą i system jest gotowy do rozpoczęcia pracy. Dawka wysiewu jest ustalana w sekundach na podstawie właściwości lotnych nawozu i prędkości jazdy.

Dodatkową zaletą jest cena takiego rozsiewacza, która jest niższa od porównywalnych modeli z systemami wagowymi.

AXIS-M EMC jest wyposażony w sterownik elektroniczny nowej generacji Quantron E2 z dużym kolorowym wyświetlaczem.

Jako opcja rozsiewacz AXIS-M EMC może być wyposażony w system sterowania wysiewem za pomocą GPS: Rauch Quantron Guide z funkcją OptiPoint do wysiewu na uwrociach oraz funkcją VariSpread sterującą wysiewem na klinach. Model AXIS-M 30.1 EMC+W oferuje dodatkowo stały pomiar poziomu napełnienia zbiornika za pomocą dwóch dodatkowych sensorów wagi.

Rozsiewacz będzie można zobaczyć podczas targów Agrotech w Kielcach.