Jest ich mniej niż w przypadku samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy. Podstawą do rejestracji jest zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny document stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, przedstawiony wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Kolejnym bardzo ważnym dokumentem jest umowa kupna sprzedaży lub faktura zakupu (również muszą być przetłumaczone). W pierwszym przypadku bezwzględnie musi być zachowana ciągłość między właścicielem wpisanym w dowodzie rejestracyjnym, a osobą rejestrującą ciągnik. Trzeba zwracać na to szczególną uwagę podczas zakupu od pośredników. Bardzo często zdarza się, że proponują oni podpisanie z osobą, która widnieje w dokumentach.

Niestety, godząc się na to klient nie będzie miał możliwości wystąpić do pośrednika z jakimikolwiek żądaniami i łatwo może paść ofiarą oszustów. W przypadku faktury zakupu taka ciągłość nie jest wymagana, ale należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie o wpisaniu firmy (sprzedawcy ciągnika) do ewidencji działalności gospodarczej.

Przed rejestracją należy też przeprowadzić przegląd techniczny. Jeśli ciągnik ma dotychczasowe tablice rejestracyjne należy je odkręcić i również złożyć w wydziale komunikacji wraz z dokumentami. Jeśli ich nie ma należy napisać oświadczenie o ich zaginięciu. Ciągnik rolniczy jest zwolniony z opłaty recyklingowej dzięki czemu rolnik oszczędza 500 zł przy rejestracji.

Sam koszt rejestracji ciągnika rolniczego w urzędzie wynosi tylko 120 zł. Wcześniej trzeba jednak zapłacić 63 zł za przegląd techniczny i od 80 do nawet 200 zł za przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego. Jeśli ciągnik kupiono na umowę kupna-sprzedaży trzeba jeszcze doliczyć około 170 zł za zaświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT.

Dodatkowo w dniu rejestracji trzeba również opłacić ubezpieczenie OC ciągnika, które różni się w zależności od ubezpieczyciela, ale na ogół nie przekracza kwoty kilkudziesięciu złotych. Jeśli tego nie zrobimy narażamy się na karę nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - spóźnienie do 3 dni to 110 zł kary, spóźnienie do 14 dni to 280 zł kary, a powyżej 2 tygodni 560 zł (w przypadku samochodu osobowego byłoby to 3360 zł).