Udział eksportu kształtował się na poziomie blisko 80 proc., liczba pracowni-ków wzrosła z 1,5 do 1,6 tys. osób. Wydatki na badania i rozwój stanowiły 5 proc. obrotów. W 2011 r. Amazone zainwestowała ponad 12 milionów euro w majątek trwały, z czego 10 milionów przeznaczono na rozbudowę zakładów w Niemczech.

Obroty Amazone na rodzimym, niemieckim rynku wzrosły o ponad 20 proc., a w Austrii – o 30 proc. Bardzo dobrze sytuacja wyglądała na takich rynkach jak Rosja, Francja, Anglia, Australia, Nowa Zelandia, kraje nadbałtyckie, Czechy i Węgry. Ogromne zainteresowanie widoczne było przede wszystkim siewnika-mi do siewu punktowego oraz techniką siewu na dużych powierzchniach.

- Generalnie można powiedzieć, że nastroje w rolnictwie były bardzo pozytyw-ne, panowała dobra koniunktura na maszyny rolnicze zarówno w kraju jak i za granicą – stwierdzają Christian Dreyer i dr. Justus Dreyer. – To, że wzrost ob-rotów w Amazone o więcej, niż 35 proc jest wyraźnie powyżej średniej w bran-ży, oczywiście bardzo nas cieszy. Ten sukces zawdzięczamy w ogromnej części zaangażowaniu naszych partnerów handlowych i pracowników – mówi Christian Dreyer. – Ale zbieramy także owoce tego, że rozbudowaliśmy naszą paletę produktów i ofertę serwisową w spokojnych latach 2009 oraz 2010. Dzięki temu, ze światowego kryzysu gospodarczego wyszliśmy mocniejsi – dodaje.

- 2011 r. ponownie pokazał, jak ważnym motorem wzrostu są nasze innowacje - uzupełnia dr. Justus Dreyer. - Z nowoczesnymi maszynami i procesami pra-cy, gdzie większą wydajność osiąga się mniejszym wysiłkiem, dajemy rolni-kom i przedsiębiorstwom usługowym nowe impulsy inwestycyjne.

Kierownictwo firmy podkreśla: - Ważniejszym od skokowego wzrostu obrotów jest trwały rozwój naszego, rodzinnego przedsiębiorstwa. Dlatego również w roku 2011 inwestowaliśmy we wzbogacenie produktów i zdobywanie nowych rynków.