W przypadku pełnej uprawy starą darń powinno się niszczyć chemicznie, mechanicznie lub stosować obie metody. Orka pługiem z odkładnicami śrubowymi zalecana jest jesienią na glebach mineralnych i wiosną, kiedy mamy do czynienia z glebami organicznymi. W zależności od skuteczności orki, można zastosować dodatkowe zabiegi agrotechniczne, tj. talerzowanie lub bronowanie.

Bez względu na metodę odnawiania łąki, należy pamiętać o nawożeniu (również organicznym), którego dobór powinien być oparty na badaniach gleby. Pamiętajmy też, że gleby o nadmiernie kwaśnym odczynie ograniczą rozwój nowych gatunków traw i będą sprzyjały rozwojowi chwastów. Trzeba więc zadbać o to, żeby ich pH mieściło się w granicach od 6 do 6,5.

Do renowacji łąk najczęściej stosowanymi są mieszanki takich gatunków traw, jak: kostrzewa łąkowa, stokłosa bezostna,  kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, festulolium i życica trwała. Wśród koniczyn dominuje koniczyna biała, czerwona i białoróżowa. Z racji, że kompozycje powstają na podstawie wieloletnich badań, najlepszym pomysłem będzie zakup mieszanki dostosowanej do warunków panujących na łące.

Jeżeli jednak decydujemy się na układanie mieszanki we własnym zakresie, pamiętajmy o normach wysiewu dla poszczególnych gatunków. Weźmy również pod uwagę ich zdolności konkurencyjne w celu ustalenia procentowego udziału w mieszance tak, aby gatunki szybkorosnące nie zagłuszyły pozostałych. Mieszanki zwykle składają się z 5-7 gatunków traw i dwóch gatunków roślin motylkowych.

 Podczas wiosennych zasiewów należy pamiętać o zastosowaniu rośliny ochronnej (np. jęczmienia bądź życicy wielokwiatowej), która ochroni wschodzące trawy przed nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne.

Bez względu na metodę renowacji, istotnym etapem jest wałowanie. Zabieg ten, po pierwsze, pozwala nasionom na lepszy kontakt z glebą, po drugie zaś, dogniatając ją, powoduje lepsze podsiąkanie, a tym samym zwiększa szansę na uzyskanie odpowiedniej wilgotności, niezbędnej do rozwoju nowych gatunków. Ponadto w przypadku użytków torfowych zmniejszy ryzyko mineralizacji gleby.

Częstym zjawiskiem występującym po renowacji jest wtórne zachwaszczenie, którego należy pozbyć się przy pomocy kosiarki. W przypadku, kiedy ta metoda nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dopuszczalne jest użycie herbicydu selektywnego. Na pastwiskach warto pamiętać, aby w pierwszym sezonie nie wypasać bydła; słabo rozwinięte trawy zostaną przez bydło zniszczone.