Metody siewu różnią się ze względu na zabiegi agrotechniczne, jakie zastosujemy przed siewem. W przypadku częściowego lub całkowitego pozbycia się starej darni wysiew można prowadzić ręcznie (metoda stosowana kiedy mamy do czynienia z małymi powierzchniami) bądź siewnikiem zbożowym z redlicami talerzowymi lub stopkowymi.

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się przy podsiewie bezpośrednim, kiedy darń nie jest naruszona. Wówczas stosuje się dwa rodzaje siewników: pasmowo-gryzujące lub szczelinowe. Pierwszy rodzaj urządzeń tworzy swego rodzaju gryzowane pasy, w które następnie wsiewa mieszankę, zaś w przypadku siewników szczelinowych nasiona wprowadzane są w szczelinę tworzoną przez redlice talerzowe.

Użycie siewników pasowo-gryzujących będzie miało uzasadnienie szczególnie podczas podsiewu na łąkach z silną darnią, ponieważ skutecznie ograniczają jej konkurencyjność. Na łąkach, gdzie darń jest słabsza, podsiew można prowadzić siewnikami szczelinowymi.

Aby zwiększyć precyzję wysiewu nasion roślin motylkowych, niezbędne jest zmieszanie ich z piaskiem lub trocinami (tzw. balastem).

Jeśli chodzi o usługi, ceny podsiewu specjalistycznymi siewnikami w zależności od regionu wahają się 180 do 250 zł/ha netto. W przypadku pełnego siewu do tej kwoty należy doliczyć 10-20 zł/ha. Więcej o cenach usług w poszczególnych regionach w poniższych artykułach: