Już dziś maszyny i systemy pracujące w rolnictwie zbierają ogromne ilości danych, które mają cechy informacji bieżących, ale też nie mniej istotnych historycznych. Pochodzą one z ciągników, kombajnów, maszyn współpracujących, stacji pogodowych, obserwacji satelitarnych pól, badań gleby, systemów monitorujących stada zwierząt itp. Istotą rolnictwa 4.0 jest ich zebranie, połączenie i wykorzystanie potencjału w realnych pracach.

Dzięki wdrożeniu nowych, "inteligentnych" technologii, można wytwarzać produktu przy użyciu mniejszej ilości środków ochrony roślin i nawozów, ograniczając negatywny wpływ na środowisko naturalne. Tym samym znakomicie wpisuje się w "Zielony ład".

Takiego zdania jest dr inż. Mirosław Czechlowski z UP w Poznaniu, który wygłosi wykład pt. Dopasowanie maszyn w gospodarstwach do wymogów klimatyczno-środowiskowych.

- Wdrożenie europejskiego Zielonego Ładu będzie wymagało ograniczenia zużycia środków ochrony roślin o połowę a nawozów sztucznych o co najmniej 20%. Odpowiedzią przynajmniej dla części tych wyzwań może być stosowanie zawansowanych rozwiązań pozwalających na stosowanie środków ochrony roślin wyłącznie w przypadku realnej konieczności - zauważa dr Czechlowski.

Z kolei Artur Szymczak, dyrektor zarządzający firmą Kuhn Maszyny rolnicze powie o tym, jaką szansą jest precyzyjna uprawa i siew bezpośredni w rośliny okrywowe jeśli chodzi o spełnienie przyszłych oczekiwań rolnictwa. Swój wykład Artur Szymczak poprze konkretnymi przykładami.

"Rolnictwo precyzyjne w każdym gospodarstwie" to tytuł prezentacji Karola Zgierskiego, specjalisty ds. rolnictwa precyzyjnego w John Deere Polska. Z jakich rozwiązań rolnictwa precyzyjnego mogą z powodzeniem wykorzystywać już niewielkie gospodarstwa czerpiąc z tego korzyści i jak to wszystko rozwija się w kierunku czwartej rewolucji w rolnictwie - m.in. o tym powie przedstawiciel John Deere.

Ostatnim, ale na pewno nie mniej ciekawym tematem będzie: "Innowacyjne narzędzia zbierania danych, czyli jak cyfryzacja w gospodarstwie pozwala budować przewagę konkurencyjną". O niezwykle istotnym zagadnieniu zbierania danych i ich wykorzystania powie Damian Wiśniewski, Climate Activation Specialist, Bayer Sp. z o.o. Powie m.in. jakich narzędzi używać aby zbierać i efektywnie wykorzystać zebrane informacje.

To jednak nie nie wszystko w bloku "Technika rolnicza i Bez pługa". Po wystąpieniach prelegentów przyjdzie czas na debatę, w której poruszymy wiele konkretnych zagadnień m.in. dotyczących wyzwań związanych z Rolnictwem 4.0.

Zapraszamy wszystkich do udziału w konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2021!

Sprawdź pełną agendę wydarzenia - NWwR 2021

Nie czekaj! To już ostatnie dni rejestracji!