Dla pełnego zobrazowania możliwości nowych narzędzi jakimi są Operations Cener i Expert Alert firma John Deere zorganizowała w ubiegły piątek (28.05.2021r.) spotkanie w gospodarstwie swoich klientów w miejscowości Grodziec w woj. pomorskim.

Gospodarstwo o powierzchni 1,8 tys. ha prowadzi Waldemar Przechadzki wraz z synami Tobiaszem i Jeremiaszem, którzy oprócz produkcji roślinnej hodują rocznie około 12 tyś. tuczników w cyklu zamkniętym. Tak duże gospodarstwo wymaga bardzo profesjonalnego podejścia do kwestii zarządzania produkcją i pracującymi na polach maszynami.

Pierwsze systemy jazdy równoległej pojawiły się na grodzieckich polach już ponad 10 lat temu. Od tego czasu jak mówi Jeremiasz Przechadzki, nastąpiła bardzo duża ich ewolucja by z początkowej dokładności rzędu 15-20 cm przy odbiorniku John Deere Starfire ITC dojść w chwili obecnej do 2-3 cm na odbiorniku Starfire 6000 ze stacją RTK.

W między czasie pojawiły się oczywiście kolejne elementy systemu rolnictwa precyzyjnego takie jak chociażby system zmiennego dawkowania nawozów i oprysków, który w opinii właścicieli pozwala na bardzo duże oszczędności czy to nawozów czy też środków ochrony roślin, które wcześniej poprzez nakładki będące właściwie nie do uniknięcia, generowały duże, niepotrzebne koszty.

Ostatnimi czasy pojawiły się w gospodarstwie systemy John Deere Operations Center i Expert Alert, które spinają w całość systemy precyzyjnego rolnictwa. Najważniejszą zaletą którą wymieniają właściciele jeśli chodzi Operations Center jest możliwość zaplanowania pracy danej maszyny, czy to opryskiwacza czy ciągnika z maszynami towarzyszącymi, z poziomu komputera w biurze i przesłania tych danych zdalnie do operatora maszyny.

Taki system pozwala na bardziej świadome i precyzyjne zaplanowanie pracy, co przekłada się na lepsze wykorzystanie sprzętu. Pozwala on również na bieżąco korygować ustawienia (np. dawki oprysku czy nawozu) czy też gromadzić dane w czasie rzeczywistym.

Istotną kwestią, na którą zwracają uwagę właściciele jest również możliwość prowadzenia na bieżąco dziennika polowego w którym gromadzone są dane odnośnie wykonanych prac, takich jak np. opryski, uprawa czy nawożenie i późniejszy bardzo łatwy dostęp do tych danych z dowolnego urządzenia, chociażby ze smartfona.

Ciekawym rozwiązaniem jest również system Expert Alerts, dzięki któremu do użytkownika czy też serwisu wysyłane są komunikaty o możliwej awarii danego podzespołu. Takie działania pozwalają zawczasu uniknąć większej awarii i związanego z tym przestoju, co generuje dodatkowe koszty i pochłania czas, którego w gospodarstwie tej wielkości, jak mówi Jeremiasz Przechadzki - nigdy nie jest zbyt dużo.

Najnowszym rozwiązaniem, które będzie w gospodarstwie za chwilę testowane przy wykorzystaniu Operations Center jest system AutoPath, który automatycznie tworzy linie prowadzenia dla maszyn o różnej szerokości na podstawie danych zebranych przy pierwszym przejeździe maszyny.

Przejmuje on wówczas zarządzanie liniami prowadzenia, ułatwiając pewne i precyzyjne wykonanie każdego przejazdu.