Rolnictwo precyzyjne to ogrom możliwości m.in. dokładnego dopasowania środków do produkcji rolnej, co przyczynia się do generowania oszczędności i zmniejsza oddziaływanie na środowisko. Tzw. mapy aplikacyjne to jedna z ważniejszych składowych, która pozwala m.in. zoptymalizować nawożenie, ale nie tylko. W jaki sposób można wykorzystać mapy glebowe?

Mapy aplikacyjne - zmienne nawożenie nawozami stałymi i płynnymi

Podstawowym sposobem wykorzystania zgromadzonych w mapach aplikacyjnych danych jest użycie ich do zmiennego nawożenia. Tu najczęściej mamy na myśli nawożenie mineralne, za pomocą rozsiewaczy. To samo będzie się jednak dotyczyło płynnego nawożenia azotowego, czyli opryskiwaczem z RSM.

Precyzyjny wysiew kukurydzy

Kolejną możliwością jest wykorzystanie danych z map w siewie - najczęściej kukurydzy. Bartłomiej Grabowski z 365 FarmNet mówi o zeszłorocznym doświadczeniu z wysiewem kukurydzy w systemie zmiennego dawkowania.

Pierwsze oszczędności było już widać na pierwszym etapie siewu. Na 55 ha siewu udało się zaoszczędzić ok. 11 jednostek siewnych, co dało oszczędności rzędu 4000 zł.

kolejny zysk to większy plon. Przeliczono, że z takiej powierzchni uzyskano ok. 14,5 t więcej suchego ziarna niż przy siewie standardowym.

Regulatory wzrostu - aplikacja z mapy

Trzecią podstawową możliwością jest wykorzystanie map aplikacyjnych np. z pomocą modułu Crop View w opryskiwaczu to zabiegów takich jak choćby: regulacja wysokości łanu.