Nie tylko podręczniki, ale też praktyczne umiejętności - z takim zamysłem podeszli do spotkania organizatorzy spotkania.

Konferencja rozpoczęła się od globalnego spojrzenia na wyzwania z jakimi zmaga  się dzisiejsze rolnictwo. Największym z nich jest wyżywienie społeczeństwa, którego liczba ludności pomiędzy 2040, a 2050 r. ma przekroczyć 9 miliardów. Do tego dochodzi problematyka pogodzenia również rosnących wymagań dotyczących ochrony klimatu i produkowania zdrowej żywności.

Praktyczne ćwiczenia z analizy map zasobności gleb i generowania map aplikacyjnych przeprowadziła Monika Cieniawska z firmy 365FarmNet.
Praktyczne ćwiczenia z analizy map zasobności gleb i generowania map aplikacyjnych przeprowadziła Monika Cieniawska z firmy 365FarmNet.

Prelegenci spotkania z firm 365Farmnet, Agrocom Polska oraz Claas, przybliżyli elementy takie jak skanowanie elektromagnetyczne gleby, mapy aplikacyjne próby glebowe, planowanie przejazdów dla systemów GPS, automatyczną dokumentację, bilans zużycia środków produkcji oraz monitorowanie kosztów upraw i jej wpływ na podejmowanie decyzji w przyszłości.

Ekologia, a rolnictwo konwencjonalne

Ponieważ w rolnictwie cały czas trwa dyskusja na temat rolnictwa ekologicznego, które w najbliższych latach będzie bardzo promowane przez Unię Europejską, na konferencji nawiązano do tego, jak rolnictwo precyzyjne może pomóc osiągnąć równowagę pomiędzy różnymi systemami uprawy ziemi.

Oprócz wykorzystania dronów i skanowania elektromagnetycznego gleby uczestnicy mieli okazje zapoznać się ze sprzętem w ciągnikach Claas.
Oprócz wykorzystania dronów i skanowania elektromagnetycznego gleby uczestnicy mieli okazje zapoznać się ze sprzętem w ciągnikach Claas.

Przykładem były przytoczone badania przeprowadzone na 4 odmianach pszenicy ozimej. W trakcie 3 lat uzyskały średni plon w systemie ekologicznym na poziomie 3,9 t/ha, a dla porównania w systemie konwencjonalnym 5, t/ha czyli 28 proc. więcej. W innych obserwacjach z 2014 r. plon pszenicy ozimej w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym  w Chwałowicach wyniósł 5,3 t/ha podczas gdy w Polsce średni plon wg. Centralnego Ośrodeka Badania Odmian Roślin Uprawnych wyniósł  8,1t/ha (więcej o 53 proc.)

Wyniki te pokazują, że rolnictwo ekologiczne niesie ze sobą obniżenie potencjału plonowania. W związku z tym należy znaleźć balans pomiędzy produkcją jakościowej żywności ekologicznej a ogólną ilością żywności.

Jarosław Adamczak, dyrektor zarządzający 365FarmNet Polska opowiedział o wyzwaniach rolnictwa oraz w jaki sposób rolnictwo precyzyjne przyczynia się do efektywnego zarządzania gospodarstwem. fot. AdK
Jarosław Adamczak, dyrektor zarządzający 365FarmNet Polska opowiedział o wyzwaniach rolnictwa oraz w jaki sposób rolnictwo precyzyjne przyczynia się do efektywnego zarządzania gospodarstwem. fot. AdK

− Jeśli musimy produkować duże ilości żywności róbmy to mądrze i odpowiedzialnie używając zdobyczy nowoczesnej techniki. Pomoże nam to zredukować szkodliwe efekty dla środowiska poprzez zmniejszenie ilości stosowanych nawozów sztucznych I chemicznych środków ochrony roślin bez ryzyka spadku plonów. Rolnictwo precyzyjne ma bardzo wiele wspólnych założeń ze zrównoważoną produkcją – powiedział Jarosław Adamczak z firmy 365Farment. I dodał:

− Patrząc na to co nas czeka odnośnie Zielonego Ładu, rolnictwo precyzyjne jest czymś od czego nie ma odwrotu i trzeba będzie je w gospodarstwach wprowadzać. - dodał Adamczak.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazje sprawdzić na symulatorach jak pracuje się na terminalach i nawigacjach montowanych w maszynach rolniczych. fot AdK
Podczas konferencji uczestnicy mieli okazje sprawdzić na symulatorach jak pracuje się na terminalach i nawigacjach montowanych w maszynach rolniczych. fot AdK

Obniżanie kosztów w gospodarstwie

Aby mądrze gospodarować, trzeba najpierw poznać swoje pole. Na czynniki kosztów w gospodarstwie składa się uprawa gleby, siew ochrona roślin, nawożenie, zbiór. Z wykorzystaniem jazdy automatycznej można osiągnąć oszczędności na poziomie 7-10 proc. wynikające z zużycia paliwa, nawozów, czy pracy ludzkiej. Oprócz systemów mechanicznych, które na rynku były już 20 lat temu w tej chwili dostępne są systemy optyczne i satelitarne, które omówione zostały podczas konferencji.

− W naszej placówce kształcimy odnośnie nawigacji już 5 rok i faktycznie widzimy, że jest na to zapotrzebowanie – zwłaszcza, że często młodzież ma już ten sprzęt u siebie w gospodarstwach. Dlatego szkoły muszą się rozwijać aby  trafić do uczniów, którzy w przyszłości nie tylko przejmą gospodarstwa, ale też będą pracować na tym sprzęcie w spółdzielniach czy prywatnych gospodarstwach  lub w sektorze jako dealerzy – powiedział Sebastian Trawiński, wicedr. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie.

Poznaj glebę na której pracujesz

Na spotkaniu omówiono również o konieczność traktowania pola jako zbiór sektorów, a nie jako jednorodną całość. Każdy sektor powinien być rozpatrywany indywidualnie pod względem zasobności – a im mniejszy ten sektor jest, tym lepiej i dokładniej można działać. Na każdym polu z różnych powodów występują miejsca gdzie plon zawsze jest niższy, co może być związane np. naturalną zmiennością skały macierzystej, różnymi stosunkami powietrzno-wodnymi w glebie czy nachyleniem terenu.

Wyznaczanie granic pola, tworzenie zmiennego wysiewu nasion i nawozów, generowanie map aplikacyjnych oraz  monitorowanie stanu wegetacji roślin - z tymi elementami mieli okazję zapoznać się nauczyciele z wielkopolskich szkół rolniczych.
Wyznaczanie granic pola, tworzenie zmiennego wysiewu nasion i nawozów, generowanie map aplikacyjnych oraz monitorowanie stanu wegetacji roślin - z tymi elementami mieli okazję zapoznać się nauczyciele z wielkopolskich szkół rolniczych.

Aby móc zarządzać, trzeba mieć wiedzę i właśnie temu służy rolnictwo precyzyjne. Niestety, pomimo tego, że funkcjonuje ono już na wielu gospodarstwach, uświadamianie na temat rolnictwa precyzyjnego i jego upowszechnianie wciąż spotyka się z przeszkodami. Zwykle związane jest to z przywiązaniem do prowadzenia gospodarstwa sposobami przejmowanymi z pokolenia na pokolenie, w których rolnicy nie widzą potrzeby, aby coś zmieniać. Jak podkreślano podczas konferencji, bariery przełamują młodzi ludzie, którzy bardzo dobrze radzą sobie w świecie cyfrowym i elektronika nie jest im obca na co dzień.

Uczestnicy spotkania rolnictwa precyzyjnego podczas ćwiczeń w programie 365FarmNet. fot. AdK
Uczestnicy spotkania rolnictwa precyzyjnego podczas ćwiczeń w programie 365FarmNet. fot. AdK

−Zdajemy sobie sprawę, że rolnictwo się tak mocno rozwija, że bez takich urządzeń trudno by było prowadzić w dzisiejszych czasach gospodarstwo i mieć korzyści finansowe. Więc jest to bardzo ważny aspekt i kształcąc przyszłych rolników trzeba nadążać za najnowszą technologią. W związku z tym takie konferencje z wykorzystaniem symulatorów i programów są potrzebne. Jest to duża możliwość poznania najnowszych technologii, z którą szkoły nie zawsze mają na co dzień do czynienia, ponieważ nie zawsze posiadają warunki finansowe na ich zakup − mówi dyrektor Wanda Musiał, Centrum Szkoleniowe Wiedza z Konina.

O skanerze elektromegnetycznym mierzącym glebę na 4 poziomach powiadał dr Jerzy Koronczok. fot. AdK
O skanerze elektromegnetycznym mierzącym glebę na 4 poziomach powiadał dr Jerzy Koronczok. fot. AdK

Prelegenci prowadzący konferencję zauważyli obecną tendencję do tego, że młodzież wynosząc praktyczną wiedzę ze szkoły chce od razu ją wprowadzać do pracy - nawet jeśli nie mają decyzyjności. Ich otwartość na technologię i zmiany sprawi, że jako kolejne pokolenie, wpłyną na to, że od tych rozwiązań nie będzie odwrotu.

Uczestnicy konferencji rolnictwa precyzyjnego zorganizowanej we Wrześni w Pałacu na Opieszynie. fot. AdK
Uczestnicy konferencji rolnictwa precyzyjnego zorganizowanej we Wrześni w Pałacu na Opieszynie. fot. AdK

Regionalna konferencja, która odbył się we Wrześni opierała się o zagadnienia, które dotykają bezpieczeństwa żywnościowego. Wspomniał o tym senator Jan Filip Libicki podczas otwarcia spotkania:

− Wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że nie musimy się martwić o żywność i samowystarczalność. Tymczasem wojna w Ukrainie pokazała, że nie powinniśmy uznawać, że współczesny świat rozwiązał ten problem. Dlatego tym bardziej warto brać udział w przedsięwzięciach, które pokazują w jaki sposób można wykorzystywać nowoczesne technologie do efektywnej produkcji w rolnictwie.

Od lewej: starosta Wrześni Dionizy Jaśniewicz, senator Jan Filip Libicki i Andrzej Grzyb - poseł do Sejmu RP.
Od lewej: starosta Wrześni Dionizy Jaśniewicz, senator Jan Filip Libicki i Andrzej Grzyb - poseł do Sejmu RP.

Poczęstunek dla uczestników konferencji, który jednocześnie będący akcentem wspierającym  produkcję polskiego mleka o nazwie 'Dzień Mlecznego Śniadania' dla Uczestników konferencji był prezentem od Spółdzielni Mleczarskiej Września.