Po przerwie spowodowanej pandemią, studenci WIP wraz z dr Jackiem Skudlarskim, zorganizowali Dzień Otwarty, podczas, którego uczniowie szkół rolniczych mieli okazję zapoznać się nie tylko z ofertą dydaktyczną uczelni, ale także ze światem nowoczesnego rolnictwa.

Jak działają najnowocześniejsze systemy nawigacyjne tłumaczyła uczniom i studentom firma Vantage Polska. fot AdK
Jak działają najnowocześniejsze systemy nawigacyjne tłumaczyła uczniom i studentom firma Vantage Polska. fot AdK

Wydarzenie wypełnione było prezentacją najnowszych technologii cyfryzacji i robotyzacji rolnictwa, a także branży przemysłowej.

− Zaprosiliśmy firmy, abyśmy mogli zaprezentować obecne rozwiązania, które wpisują się w koncepcję rolnictwa 4.0 na które na naszym wydziale kładziemy szczególny nacisk – powiedział organizator wydarzenia, dr inż. Jacek Skudlarski.

− Pojawili się również przedstawiciele branży przemysłowej, gdzie koncepcja robotów współpracujących będzie miała wkrótce zastosowanie w rolnictwie – np. przy zbiorze jabłek oraz przy produkcji maszyn rolniczych, w tym polskich producentów – dodał Skudlarski.

Dni Otwarte SGGW

Inżynieria Produkcji jest ważnym wydziałem dla uczelni. Od wielu lat kształci swoich studentów w zakresie produkcji rolniczej a także leśnej. Obecnie liczy ok. 700 studentów.

− Chciałbym podkreślić, że trzy ważne kierunki, jakimi są Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej i Inżynieria Systemów Biotechnicznych przygotowują młodych ludzi do pracy w zarządzaniu procesami produkcji w rolnictwie, leśnictwie i innych obszarach gospodarki żywnościowej. Waga tych zagadnień jest niezwykle istotna, w czasach, kiedy gospodarka przechodzi transformację, bardzo dużo mówi się o ekologii czy zielonym ładzie i trzeba rolnictwo dostosować do obecnych wyzwań – powiedział prorektor ds. dydaktyki , prof. SGGW Jarosław Gołębiewski.

Otwarcie wykładu dla uczniów szkół rolniczych i gości Dnia Otwartego Wydziału Inżynierii Produkcji, przeprowadził prof. dr hab. Jarosław Gołębiowski rektor wydziału SGGW. fot AdK
Otwarcie wykładu dla uczniów szkół rolniczych i gości Dnia Otwartego Wydziału Inżynierii Produkcji, przeprowadził prof. dr hab. Jarosław Gołębiowski rektor wydziału SGGW. fot AdK

Wydział z historią

Władze uczelni są niezmiernie zadowoleni z faktu, że w ich mury wstępują pokolenia studentów, których rodzice a nawet dziadkowie kończyli właśnie wydział WIP.

− W ostatnio przeprowadzonej ankiecie dla studentów pierwszego roku, zapytano: „skąd dowiedzieli się o wydziale, na którym studiują?”. Okazało się, że ze wszystkich studentów SGGW, to właśnie studenci WIP, byli najliczniejszą grupą, która odpowiedziała, że dowiedziała się o wydziale od znajomych lub rodziny. Myślę, że miano „wydziału rodzinnego” możemy uznać za trafną – przyznał dr inż. Bogdan Dróżdż, Dziekan WIP SGGW.

Obecne technologie w rolnictwie postępują bardzo szybko. To otwiera wiele możliwości młodym ludziom, którzy chcieliby z nim związać swoją przyszłość. O wyzwaniach, jakie stoją przed branżą opowiedział dr inż. Bogdan Dróżdż, dziekan WIP SGGW. fot. AdK
Obecne technologie w rolnictwie postępują bardzo szybko. To otwiera wiele możliwości młodym ludziom, którzy chcieliby z nim związać swoją przyszłość. O wyzwaniach, jakie stoją przed branżą opowiedział dr inż. Bogdan Dróżdż, dziekan WIP SGGW. fot. AdK

Dostosowywanie się do zmian

Przedstawiciele wydziału podkreślają, że największym wyzwaniem jest dostosowywanie się do zmian zachodzących w gospodarce, w tym rolnictwie – które jest najbliższe wydziałowi. Dlatego ważne dla nich jest nie tylko podążanie za technologiami, ale także słuchanie tego, co mają do powiedzenia pracodawcy i rolnicy. Postęp wymusza zmiany, które m.in. w swoich laboratoriach WIP chce wyprzedzać, konstruując nowe urządzenia i maszyny.

Wydział Inżynierii Produkcji 17 maja 2023 r. obchodził swoje studenckie święto. Z tej okazji zorganizowano Dzień Otwarty, podczas którego nie zabrakło topowych technologii robotyzacji i cyfryzacji. fot. AdK
Wydział Inżynierii Produkcji 17 maja 2023 r. obchodził swoje studenckie święto. Z tej okazji zorganizowano Dzień Otwarty, podczas którego nie zabrakło topowych technologii robotyzacji i cyfryzacji. fot. AdK