Wraz z kombajnem Tiger 6S Ropa pod koniec zeszłego roku zaprezentowała dwie nowości celem automatycznej regulacji głębokości roboczej agregatu wyorującego: R-Trim (automatyczna regulacja wysokości ogławiacza) i R-Contour (automatyczna regulacja głębokości pracy lemieszy pojedynczych rzędów agregatu wyorującego RR).

Obydwa systemy dopasowują głębokość pracy do zmieniających się w obrębie pola warunków w zasobie buraka. Reagują one na różne długości wierzchołków, względnie na nierówności podłoża poprzecznie do kierunku jazdy. Znany dotychczas system pomiaru na ogławiaczu został poszerzony o dodatkowy system pomiaru do rejestracji konturu podłoża bezpośrednio na rzędach buraków.

Nowy komputer pokładowy na agregacie wyorującym kombajnu Tiger 6S odczytuje w przeciągu ułamków sekund wszystkie wartości pomiarów i zmienia przy pomocy nowo opracowanego oprogramowania wysokość ogławiacza lub głębokość kopania poszczególnych rzędów. Kombinacja i współpraca obydwu systemów prowadzi do wyraźnego odciążenia operatora i przez to umożliwia półautonomiczne prowadzenie przystawki wyorującej. Przy zmieniającym się stanie buraka, mimo redukcji wielkości obciętych łodyg, straty podczas ogławiania zostają unikane i to bez obciążania kierowcy. Oprócz tego unika się niepotrzebnego pobierania ziemi przez lemiesze, zwiększonego zużycia paliwa spowodowanego zbyt głębokim kopaniem oraz łamania buraka będącego skutkiem zbyt płytkiego wyorywania.

W jaki sposób działa ów system? Operator maszyny ustawia w menu jednorazowo pożądaną wysokość wału ogławiacza powyżej wysokości cięcia noża ogławiacza (czerwona strzałka na ilustracji). W ten sposób definiuje się przeciętna długość pozostawionych za nożami wału ogławiacza łodyg liści na burakach. Czujnik kąta na każdej sekcji Micro-Topper rejestruje wysokości wierzchołków każdego rzędu buraka. W przypadku zróżnicowanych lub nierówno wyrośniętych buraków (np. wysuszone miejsca) aktywny R-Trim automatycznie koryguje wysokość prowadzenia wału ogławiacza zależnie od najwyższych buraków.

R-Contour (automatyczna regulacja głębokości pracy lemieszy pojedynczych rzędów agregatu wyorującego RR)

Za pomocą joysticka na konsoli obsługowej operator maszyny ustawia głębokość wyorywania według własnego uznania i w ten sposób definiuje, na jaką głębokość lemiesz ma się zagłębić w glebę. Czujniki ultradźwiękowe obok każdego rzędu buraków rejestrują kontur powierzchni ziemi. Nowy komputer pokładowy przetwarza wartości pomiarowe i zapewnia dostosowanie głębokości wyorywania do konturu ziemi. Jak twierdzi producent, w porównaniu z wcześniejszymi systemami do automatycznego ustawiania pojedynczych rzędów ma to wiele zalet, w szczególności przy wysoko wyrośniętych rzędach buraków obok ścieżek jezdnych. Przy aktywnym R-Contour unika się łamania buraka przez zbyt płytkie kopanie oraz niepotrzebnego pobierania ziemi przez za głębokie wyorywanie. Na terminalu wyświetla się synchronicznie ustawienie głębokości lemieszy.