Specjalna konstrukcja białoruskiego pojazdu została przystosowana do współpracy m.in. z opryskiwaczem polowym sztangowym OPSZ-05 lub rozpryskiwaczem nawozów mineralnych RNU-05.

Charakterystyczną cechą konstrukcji jest zastosowanie niskociśnieniowych opon dętkowych, które sprawiają, że nacisk pojazdu na podłoże jest bardzo niewielki (do 0,015 MPa). To pozwala na zastosowanie agregatu na podmokłych terenach i na polach ze wschodzącymi roślinami, na przykład w fazie krzewienia, i niepozostawienie na polu kolein.

Zastosowanie maszyny nie nakłada ścisłych ograniczeń co do kolejności wykonywania prac polowych, gdyż konstrukcja, ze względu na minimalny nacisk na powierzchnię gleby, może być używana zarówno na świeżo zaoranych polach, jak i na polach w pełni przygotowanych do siewu.

Prędkość robocza Rosy waha się w zakresie od 10 do 50 km/h, co daje zużycie paliwa 0,15 – 0,22 l/ha w zależności od rodzaju pracy.

Jak zapewniają przedstawiciele firmy Techno Serwis (importera pojazdu), na Wschodzie z powodzeniem pracuje już kilkanaście takich konstrukcji.