Czujniki znajdują się z lewej i prawej strony na ramionach oświetlenia maszyny. Mierzą wszystkie czynniki zakłócające rozrzut sieczki, takie jak: wiatr, nachylenie zbocza, a które przeszkadzają w równomiernym rozdziale słomy i plew. Zmierzone wartości są przeliczane i wpływają na sterowanie łopat rozdzielacza promieniowego, tak, że rozrzut odbywa się na całej szerokości roboczej hedera.