Dotychczasowe rozporządzenia przewidywały zakończenie realizacji działań z PROW 2007-2013 na dzień 30 czerwca br. Na nieco ponad tydzień przed tym terminem, weszły już w życie rozporządzenia, które wydłużą okres składania wniosków rozliczeniowych do 30 września 2015 r.

O problemach m.in. z dostępem maszyn z realizowaniem ostatniej transzy środków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2007-2013 informowaliśmy m.in. w artykule Zakupy „na hura!” – brakuje maszyn oraz Składanie wniosków o płatność z Modernizacji będzie wydłużone do 30 września br. po naszej interwencji w Ministerstwie.

W komunikacie na stronie internetowej ministerstwa, czytamy, że decyzja dotyczy następujących programów:

„Zwiększanie wartości dodanej i podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych”, „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonej przez katastrofy oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.