Aby sieczkarnia pracowała sprawnie i bezawaryjnie, trzeba ją odpowiednio przygotować do sezonu, robiąc przegląd i regulację podstawowych zespołów roboczych. Nadmiernie zużyte w poprzednim sezonie części sieczkarni, jak nożyki, bijaki, pasy, łańcuchy, łożyska, instalacja hydrauliczna – należy sprawdzić i dokonać koniecznych wymian lub napraw. Oprócz niezawodności sieczkarni bierze się pod uwagę przede wszystkim długość rozdrobnionej sieczki.

Łożyska i olej

Po zimie trzeba ocenić stan techniczny sieczkarni polowej, a w szczególności: zespołu ścinającego, walców wciągająco-zgniatających, zespołu rozdrabniającego, stalnicy, zgniataczy, kanału wyrzutowego. Przegląd można zacząć od oceny łożysk. Dotyczy to m.in. łożysk na kole toporowym, walcach zgniatających i w przekładniach. Bez problemu uda się skontrolować luzy łożysk w walcach zgniatających, znacznie trudniej jednak jest sprawdzić stan łożysk umieszczonych np. wewnątrz przekładni. Przy wymianie łożysk w bardziej odciążonych punktach sieczkarni, m.in. na kole toporowym, należy stosować nieco droższe, lecz markowe wyroby sprawdzonych producentów, które wpływają na niezawodność i długotrwałość użytkowania. W skrzyniach przekładniowych o dużej prędkości obrotowej i znacznie obciążonych powinno się wykorzystywać łożyska z serii C3, w innych miejscach łożyska np. RS – wszystko jednak zgodnie z katalogiem części zamiennych danej sieczkarni.

Obowiązkowo należy skontrolować stan i jakość oleju w skrzyni przekładniowej. Jeżeli olej jest np. zabielony, trzeba go koniecznie wymienić. Należy pamiętać, że z czasem pogarszają się jego właściwości smarne. Poziom oleju nie powinien być większy niż zalecany przez producenta. Warto to sprawdzać co pewien czas przez otwór odpowietrzający skrzyni. W przekładni występuje smarowanie rozbryzgowe. Większa ilość oleju nie poprawi warunków pracy przekładni, a tylko zwiększy koszty jej użytkowania. Właściwe smarowanie zapewnia długą żywotność układu napędowego maszyny.

Wałek i pasy

Należy pamiętać o właściwym doborze wałka przekaźnika mocy wyposażonego w sprzęgło przeciążeniowe typu cierniowego lub zapadkowego. Użytkownicy często zapominają, że wałek przekaźnika mocy trzeba również smarować, zwłaszcza jeśli jest on w miarę nowy. Powierzchnie teleskopowe wału należy smarować codziennie smarem stałym. Wszystkie jego osłony muszą być kompletne, nienaruszone. Trzeba także pamiętać o łańcuszku zapobiegającym obracaniu się osłon wraz z wałkiem. Wał przegubowy powinien pozostawać włączony tylko podczas pracy sieczkarni. W trakcie transportu i przy czynnościach obsługowych wał przegubowy musi być odłączony od WOM ciągnika.

sieczkarnia.jpg

Autor: B. Kowalski

Opis: Wielozadaniowa sieczkarnia Junkkari.

Prawidłowe zawieszenie lub zaczepienie sieczkarni na ciągniku wpływa na poziome położenie wałka odbioru mocy, które ma duży wpływ na trwałość układu przeniesienia napędu. Po zawieszeniu maszyny należy na równym podłożu wyregulować ustawienie ścinacza za pomocą łącznika górnego i cięgien dolnych ciągnika. O prawidłowej pracy sieczkarni decyduje także stan pasków klinowych, które kontroluje się po zdemontowaniu osłony. Właściwy naciąg można ocenić, sprawdzając ich ugięcie pod wpływem nacisku. Paski klinowe, np. w ścinaczu, pod naciskiem 5 kG powinny ugiąć się o mniej więcej 10 mm. Regulacja naciągu następuje poprzez dokręcanie nakrętki napinacza. Zwłaszcza po zimie trzeba sprawdzić stan pasków, czy nie są popękane, skruszałe lub nadmiernie wyciągnięte. Przy uszkodzeniu jednego z nich należy wymienić cały komplet. Koszt wymiany jest niewielki, zależy od ich wytrzymałości. Najlepiej kupować paski u producenta, gdyż są fabrycznie dobierane ze względu na długość.

Noże ścinacza

Trzeba skontrolować i usunąć ewentualne luzy w układzie napędowym-tnącym. W samych bębnach – urządzeniu ścinającym (m.in. w Z 370/1) najczęściej zużywają się koła stożkowe. Aby sprawdzić ich stan, należy podnieść przyrząd ścinający (kosiarkę rotacyjną z górnym napędem), a następnie, kręcąc jednym bębnem, sprawdzić luz względem drugiego bębna. Bywa, że bęben daje się przekręcić nawet o ćwierć obrotu. Należy wówczas ten luz zlikwidować, ponieważ zbyt duży potrafi doprowadzić do uderzania o siebie i wzajemnego niszczenia nożyków dwóch bębnów. Inną przyczyną luzu na bębnach może być np. wybicie osi poziomej na wpustach. Wymianę kół stożkowych czy osi daje się przeprowadzić we własnym zakresie. Przy montażu bębnów należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu nożyków na sąsiednich bębnach. Jeżeli nożyk jednego bębna jest skierowany dokładnie w kierunku osi drugiego, to na obwodzie drugiego bębna musi wypadać środek odległości pomiędzy dwoma nożykami. Wszystkie nożyki powinny być równej długości i mieć jednakową masę. Nowe należy zakładać ostrzami w dół.

Przy wymianie nożyków kosiarki trzeba pamiętać, że mogą być one kierunkowe. Jeśli bębny kosiarki obracają się w różnych kierunkach, należy zwrócić uwagę, w którą stronę zakładane jest ostrze nożyka. Wygrawerowane są na nich strzałki, które muszą być zgodne z obrotami dysku lub bębna. Oprócz wymiany zużytych lub uszkodzonych nożyków należy sprawdzić stan trzymaków. W miarę eksploatacji ulegają one wytarciu. W instrukcji obsługi kosiarki została podana właściwa średnica trzymaków i dopuszczalny luz między nożem a trzymakiem. Jest to ważne ze względów bezpieczeństwa. Urwany nożyk, który na obracającym się bębnie osiąga prędkość obwodową nawet do 90 m/s, stanowi śmiertelne zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu pracującego ścinacza. Jego wymiana jest prosta, za pomocą specjalnego klucza odchyla się trzymak nożowy z trzpieniem, co umożliwia jego założenie.

Przed pracą ścinacza trzeba sprawdzić, czy dolne talerze bębnów obracają się łatwo, bez oporów. Po podniesieniu ścinacza należy, używając niewielkiej siły, obracać talerze. Przy dużym oporze bęben trzeba rozebrać i usunąć usterkę. Praca z takim talerzem potrafi doprowadzić do wzrostu oporów roboczych, do uszkodzenia m.in. pasków klinowych. Może być to spowodowane różnymi przyczynami, np. niesprawnymi łożyskami. Talerze ślizgowe podczas pracy zawsze powinny spoczywać na podłożu. Koła podporowe mają możliwość przestawiania się i służą do zmniejszenia nacisku talerzy ślizgowych na podłoże. Zmniejszenie wysokości koszenia uzyskuje się przez skrócenie łącznika górnego łączącego ciągnik z maszyną.

W użytkowaniu są również ścinacze bez przyrządu tnącego (m.in. ścinacz zielonek Orkan), w którym bęben bijakowy stanowi jednocześnie zespół ścinający, rozdrabniający i rzutnik rozdrobnionej masy, ale jakość ich pracy jest w większości niezadowalająca.

Rozdrabniacz

Najważniejszym elementem sieczkarni polowej jest zespół rozdrabniający. Sieczkarnie zawieszane i zaczepiane wyposażone są najczęściej w przyrząd rozdrabniający toporowy z nożami przykręconymi do tarczy nożowej, która wykonuje ruch obrotowy w płaszczyźnie pionowej (sieczkarnia zaczepiana Z374 – Sipmy). Zastosowany w sieczkarni hydrauliczny napęd walców wciągająco-zgniatających umożliwia uzyskanie różnych prędkości zasilania i montaż 2–10 noży, co pozwala dobrać odpowiednią długość sieczki. Zmianę prędkości zasilania w starszych typach można uzyskać przez wymianę kół napędowych przekładni.

Aby sprawdzić stan techniczny zespołu rozdrabniającego, należy obrócić układ napędowy i zaobserwować jego pracę. Można wtedy określić wielkość luzów na łożyskach wału napędzającego tarczę i stwierdzić, czy zachowana jest jednakowa szczelina na całej długości między krawędzią stalnicy a ostrzami noży. Duży atut sieczkarni to zainstalowanie ostrzałki do ostrzenia noży tnących, która usprawnia zbiór zielonki. Przy zainstalowanej ostrzałce tarcza ostrząca np. w sieczkarni z toporowym układem rozdrabniającym musi być ustawiona równolegle do noży, a odstęp od jej krawędzi powinien wynosić ok. milimetra. Przy dosuwaniu ostrzałki do ostrzy noży wymagana jest szczególna ostrożność, należy to robić przy zmniejszonych obrotach wału odbioru mocy w granicach 350 obr./min. Zespół rozdrabniający wymaga starannego naostrzenia noży.

Ważnym elementem zespołu rozdrabniającego jest nieruchoma krawędź przeciwtnąca, zwana stalnicą. Najczęstsze defekty, jakie występują, to wykrzywienie, wyszczerbienie lub pękniecie krawędzi. Bardzo istotne jest również znaczne zużycie części roboczej. Można zregenerować stalnicę za pomocą naspawania lub dorobienia albo kupić nową. Gdy stalnica jest pęknięta, nie należy jej naprawiać, a od razu wymienić na nową. Podobnie jest z nożami w adapterze do zbioru kukurydzy, które odcinają łodygi, jak i z nożami rozdrabniającymi. W wypadku wyszczerbionych – ubytki można uzupełnić. Jeśli są pęknięte – trzeba je wymienić na nowe.

Noże niekiedy pękają tuż przy otworze do mocowania na kole toporowym. Jedną z przyczyn może być dokręcanie ich ze zbyt dużą siłą – bez klucza dynamometrycznego. Po zamocowaniu nowych noży należy ustawić je odpowiednio względem stalnicy. Najczęściej odstęp między nożami a stalnicą wynosi 0,5–1 mm. Na jakość rozdrobnienia roślin wpływa wielkość szczeliny między stalnicą a nożami. Gdy jest zbyt duża lub niejednakowa, należy wyregulować jej wielkość zgodnie z zaleceniami producenta. W przeciwnym razie noże zamiast ciąć rwą podawaną masę. Powoduje to niepotrzebny wzrost obciążenia całego zespołu rozdrabniającego i zwiększa zapotrzebowanie mocy. Wzrasta również zużycie paliwa. W sieczkarniach z przyrządem toporowym szczelinę ustawia się, dokręcając koło toporowe do stalnicy, natomiast w sieczkarniach bębnowych każdy nóż ustawia się indywidualnie, a następnie odstęp reguluje się, przestawiając stalnicę. Sprawdzenie wyrównania krawędzi tnącej ostrza przed zainstalowaniem noża na kole lub bębnie pozwala precyzyjnie wyregulować sieczkarnię. Aby uzyskać dobrą jakość sieczki z pociętej kukurydzy, należy zapewnić równą pracę zespołu rozdrabniającego i mniejsze obciążenie – nóż musi w każdym miejscu dokładnie przylegać do stalnicy.

Smarowanie

Materiał rozdrobniony w sieczkarni wyrzucany jest kanałem wyrzutowym na przyczepę. Przy małej prędkości strumienia występują duże straty związane z osypywaniem sieczki, która często nie dociera do skrzyni ładunkowej przyczepy. Im większa prędkość obrotowa i średnica zespołu rozdrabniającego, tym większy zasięg strumienia sieczki. Sterowanie kanałem wylotowym rozdrobnionej zielonki musi być sprawne. Należy sprawdzać stan linek i blokady. W niektórych sieczkarniach, jak Z374, obrót kanału i nastawienie kierownicy wykonuje się za pomocą siłownika hydraulicznego i silnika elektrycznego, sterowanych z kabiny, co ułatwia pracę operatorowi maszyny.

Przygotowanie sieczkarni polowej do sezonu to nie tylko sprawdzenie jej podzespołów pod względem technicznym. Bardzo ważne jest również smarowanie wszystkich punktów maszyny, zgodnie z tabelą smarowania zawartą w instrukcji obsługi sieczkarni. Zaniedbane smarowniki dają o sobie znać podczas zbioru. Ilość smaru i częstotliwość jego stosowania zależy od czasu pracy sieczkarni, rozmiarów łożyska, warunków pracy i typu zastosowanych uszczelnień. Ogólna zasada stosowana przy smarowaniu brzmi: mało, a często. Trzeba pamiętać, że nadmiar smaru jest tak samo niepożądany, jak jego brak.

Źródło: "Farmer" 10/2008