Rozsiewacz już w standardzie jest kompatybilny z systemem ISOBUS, a jego szerokość robocza zawiera się w przedziale od 10 do 28 m. Pojemność zbiornika w zależności od wybranego modelu wynosi od 1100 do 2000 l.

Innowacyjny czujnik

Rozsiewacz Exacta CL EW jest wyposażony w jeden 10-tonowy czujnik wagowy, co w połączeniu z czujnikiem referencyjnym, który automatycznie koryguje pomiary pod kątem nachyleń lub wstrząsów, zapewnia precyzyjne dawkowanie nawozu. System ważenia z automatyczną kalibracją porównuje rzeczywisty przepływ nawozu z przewidywanym przepływem i automatycznie dostosowuje jego dozowanie w przypadku wystąpienia odchyleń.

Ta funkcja zapobiega przedawkowaniu oraz wysiewowi zbyt małej dawki, co gwarantuje lepszą jakość plonu i oszczędności nawozu. Istnieje również możliwość aplikacji nawozu ze zmiennym dawkowaniem niezależnie dla lewej i prawej strony, dzięki czemu można zastosować dwie dawki nawozu w tym samym przejeździe.

Podstawowa Kontrola Sekcji

W ramach opcji dodatkowej producent oferuje zakup oprogramowania Podstawowej Kontroli Sekcji, w którym liczba sekcji zostanie zwiększona z 2 szerokich – prawa i lewa, do maksymalnie 8 o szerokości nie mniejszej niż 4 m.

Za zmienne dawkowanie nawozu odpowiada pojedynczy siłownik elektryczny na każdym dysków. Jego zadaniem jest regulowanie dawki zapewniając optymalne dostarczenie składników pokarmowych roślinom.

Podstawowa Kontrola Sekcji w rozsiewaczu Exacta CL EW reguluje system dozujący w oparciu o sygnał GPS, aby zoptymalizować rozkład nawozu poprzez unikanie niedostatecznego lub nadmiernego pokrycia. W rezultacie rolnik może uzyskać wyższą jakość plonu oraz niższe koszty.