- Załamanie rynku dotknęło niemal wszystkich producentów. Podobnie jak na rynku ciągników, sprzedaż przyczep wyhamowała w skutek braku wsparcia z funduszy zewnętrznych. Nie bez znaczenia jest tutaj także długotrwała susza, która w wielu regionach przyniosła znaczny spadek plonowania zbóż, co z kolei przełożyło się na mniejsze zapotrzebowanie na transport i większą zachowawczość inwestycyjną rolników – mówi Mariusz Chrobot z firmy Martin & Jacob.

Nie ma natomiast większych zmian co do najbardziej popularnych marek – w dalszym ciągu na pierwszym miejscu podium znajdziemy firmę Pronar. Przyczepy z Narwi były rejestrowane aż 155 razy. Za liderem, podobnie jak przed miesiącem plasuje się Metal-Fach, który w sierpniu br. sprzedał 53 przyczepy rolnicze. Na ostatnim miejscu podium utrzymał się w tym miesiącu Wielton z rejestracją 26 maszyn. 

Segmentem ładowności, który cieszy się największą popularnością wśród klientów, stale pozostaje przedział 10–12 ton. W sierpniu zarejestrowano 101 przyczep o takiej ładowności. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ta spadła jednak o prawie 30 proc. Na drugie miejsce powróciły w sierpniu przyczepy o ładowności 8000–8999 kg. Sytuacja wygląda prawie identycznie jak w roku ubiegłym (68 przyczep sprzedanych w 2014 i 69 w 2015 roku), ale w porównaniu z lipcem segment ten odnotowuje 39 proc. spadek. Na ostatnie miejsce podium w kategorii najpopularniejszych przyczep wskoczył tym razem tonaż 6–7 T. Przyczep o takiej pojemności zarejestrowano 64 sztuki.

W tym miesiącu na pierwsze miejsce rankingu wskoczyło woj. mazowieckie ze sprzedażą 58 przyczep rolniczych. Na drugim miejscu podium znajduje się niepokonana od dłuższego czasu Wielkopolska z liczbą rejestracji na poziomie 44 sztuk. Podium zamyka woj. Lubelskie, gdzie w sierpniu br. w ręce nowych właścicieli trafiło 31 przyczep rolniczych, czyli o 63 proc. mniej niż w lipcu i 27 proc. mniej niż przed dwunastoma miesiącami. 

Sprzedaż nowych przyczep rolniczych w sierpniu 2015 from Grupa PTWP S.A.