Producenci ciągników robią ogromne postępy w technologii napędów elektrycznych, których budowa jest wspierana przez rządy w wielu krajach, które za cel wyznaczyły sobie stopniowe wycofanie się ze stosowania paliw kopalnych w kluczowych branżach gospodarki, w tym rolnictwie.

Wspieranie elektryfikacji napędza rynek traktorów elektrycznych, który wg. przeprowadzonych badań obecnie wynosi 94 mln USD i przy prognozowanej dynamice ma przekroczyć 319 mln USD do końca 2032 r.

Co napędza rozwój traktorów elektrycznych

Rolnictwo znajduje się na liście jednych z głównych sektorów odpowiedzialnych za emisję CO2, czego powodem jest również uzależnienie od silników wysokoprężnych. Jednym z rozwiązań mają być właśnie elektryczne, bezemisyjne maszyny. Dlatego wiele marek rolniczych koncentruje się na ich budowie, lub już wprowadziło je na rynek.

Ograniczana dostępność traktorów elektrycznych

Z drugiej strony technologia ciągników elektrycznych posiada wady, które wpływają na ich obecny rozwój . Należy do nich  m.in. mała pojemność magazynowania energii.

Akumulatory pojazdów elektrycznych składają się z palnych składników, takich jak mangan i polimery i lit. Ten ostatni, wystawiony na działanie wody, staje się wyjątkowo reaktywny. W rezultacie istnieją obawy co do wydajności i bezpieczeństwa tych akumulatorów, co może wypływać na sprzedaż maszyn elektrycznych w przyszłości.

Drugim powodem hamującym wzrost rynku rolniczych "elektryków", jest to, że duża część rolników wciąż preferuje ciągniki napędzane tradycyjnie, ze względu na łatwą dostępność paliw.

Także brak infrastruktury do ładowania jest poważnym wyzwaniem w krajach rozwijających się, które może zniechęcić do przyjęcia traktorów elektrycznych.

Najlepsze perspektywy dla ciągników elektrycznych

Wg. badań, światowy rynek ma być zdominowany przez Amerykę Północną, gdzie występuje również bardzo silny popyt na ciągniki kompaktowe. Ze względu na modernizację technologiczną i dostępne wsparcie rządowe, rynek globalny rynek maszyn elektrycznych mają zasilać rónież Indie, Chiny i Indonezja, w których prognozuje się zwiększenie popytu na tę technologię.