Udoskonalony kształt dysku pozwala na lepszy przepływ skoszonego materiału, a co za tym idzie, mniejszy opór podczas cięcia, a w rezultacie oszczędność paliwa - zapewnia producent.

Zmodernizowano także wstawkę miedzypłozową, która w połączeniu z nowym, dłuższym nożem tnącym, zwiększyła rzeczywisty zakres cięcia o prawie 14 mm. Dodatkowo wypoziomowanie jej z powierzchnią listwy tnącej, poprawiło funkcję wstawki jako przeciwnoż.

Przełożyło się to na ulepszenie jakości cięcia, szczególnie w kolejnych pokosach o mniejszej objętości zielonki oraz wyeliminowało ryzyko nawarstwiania się trawy i błota.

Zmodyfikowany przez firmę SaMasz trzymak, obniżył położenie noża tnącego względem listwy. W połączeniu ze zmianą jego kąta skręcenia poprawiła się funkcja samooczyszczenia listwy. Dzięki zmianie trzymaka w listwie PerfectCut, szybka wymiana noży odbywa się przy użyciu mniejszej siły.

Bardzo ważną informacją dla użytkowników jest to, że wszystkie elementy, w których zaszły zmiany są kompatybilne z poprzednimi wersjami listew PerfectCut (od 2017 r.). Modyfikacje w listwie PerfectCut zostały wprowadzone do maszyn z rocznikiem modelowym 2021.