Seria BiG X to 8 sieczkarni, różniących się wielkością i mocą, gdzie najmniejsza zaczyna się od 480 KM. Silniki największych maszyn generują od 690 KM aż do 1156 KM. Są to maszyny dedykowane do zbiorów na min. 500-600 ha. Wydajność Big X 680 to w przybliżeniu 40-50 ha na dzień.

Standardowe wyposażenie sieczkarni Krone

Każda sieczkarnia Krone BiG X, w standardowym wyposażeniu posiada tylny napęd realizowany poprzez silniki hydrauliczne znajdujące się w każdym kole. Napęd 4x4 sprawdzi się przede wszystkim w wilgotniejszych warunkach jesienią - przy zbiorze kukurydzy. Oprócz tego w każdej sieczkarni tylna oś jest amortyzowana. W maszynach standardowo znajdziemy również aplikator do zakiszania – przydatny przy pracy z zielonkami.

Kabina sieczkarni BiG X

Maszynę można doposażyć w system LiftCab, który w kilka sekund podnosi kabinę o 70 cm, co ma szczególne znaczenie przy zbiorze wysokiej kukurydzy. Podniesienie kabiny umożliwia obserwowanie plonu z góry.

Podniesiona pozycja ułatwia również załadunek pojazdów z wysokimi nadwoziami. AdK
Podniesiona pozycja ułatwia również załadunek pojazdów z wysokimi nadwoziami. AdK

Wszystkie funkcje sterowania elementami roboczymi, jazdą i wyrzutem znajdują się w dżojstiku. Na pulpicie można regulować zgniot, odstęp między walcami i długość sieczki. Oprócz tych parametrów, na monitorze widoczna jest wilgotność zbieranego materiału i zawartość suchej masy.

Terminale obsługi w maszynach Krone są przejrzyste i intuicyjne w obsłudze. fot. AdK
Terminale obsługi w maszynach Krone są przejrzyste i intuicyjne w obsłudze. fot. AdK

Drukarka w maszynie rolniczej

Sieczkarnie o bardzo dużej mocy, w większości pracują w firmach usługowych. Stąd też producent wyposażył sieczkarnie w drukarkę. Dzięki temu kończąc usługę u klienta, operator ma możliwość wydrukowania podsumowania wykonanej usługi – przepracowanych hektarów, czasu zbioru, zużycia paliwa, pomiaru plonu. Przeliczenie to ułatwia rolnikowi oszacowanie, ile ton znajduje się finalnie w jego magazynie lub w pryzmie. Może też łatwo oszacować wydajność zbioru.

Drukarka wmontowana w sieczkarni Krone BiG X 680. fot. AdK
Drukarka wmontowana w sieczkarni Krone BiG X 680. fot. AdK

Przyrządy do sieczkarni

Sieczkarnie współpracują z różnego typu przyrządami, jak te do bezrzędowego zbioru kukurydzy, do zbioru zielonek wysokich i z podbieraczami.

W sieczkarniach dużej mocy od 680 do 1180 KM wykorzystywane są silniki 8 i 12- cylindrowe. fot AdK
W sieczkarniach dużej mocy od 680 do 1180 KM wykorzystywane są silniki 8 i 12- cylindrowe. fot AdK

Sieczkarnia Krone wyposażona jest w system VariQuick do szybkiego przezbrajania kondycjonerów ziarna na kanał do trawy i odwrotnie. Do maszyn dostępne są przystawki do kukurydzy o szerokościach roboczych od 6 do 9 m. W przystawce zastosowane są tarcze sierpowe, gdzie rośliny stoją bezpośrednio na nich. Ma to zniwelować wibracje i obniżyć straty. Każdy dysk sierpowy przymocowany jest do zespołu napędowego. Kolektory przebiegające nad tarczami równomiernie transportują zebrane rośliny.

Sprawdź jak rozwinąć swoje gospodarstwo rolne!

Ostrzenie noży w sieczkarni

Sieczkarnia wyposażona jest w system ostrzenia, który pozwala naostrzyć noże bez dodatkowych narzędzi. Taki cykl, oprócz uruchomienia przed pracą maszyny, można wykonać również w ciągu dnia pracy, jeśli operator uzna, że jest taka potrzeba.

Dzięki pilotowi, możliwe jest szybkie ostrzenie noży sieczkarni nawet w ciągu dnia pracy bez dodatkowych narzędzi. fot. AdK
Dzięki pilotowi, możliwe jest szybkie ostrzenie noży sieczkarni nawet w ciągu dnia pracy bez dodatkowych narzędzi. fot. AdK

Wydajność sieczkarni dużej mocy

W sieczkarniach dużej mocy producent zastosował m.in. sześć hydraulicznie napędzanych wałków wstępnego docisku, duży bęben z maks. 48 nożami i kondycjonerem ziaren OptiMaxx. Ten kondycjoner został zmodyfikowany względem poprzednich modeli. Nowoopracowany kondycjoner ze skośnie zazębionym profilem wałków i większą powierzchnią tarcia pozwala na lepsze przyjęcie materiału i optymalny rozpad ziarna.