Siewniki Horsch Avatar, przeznaczone do siewu bezpośredniego, można od teraz zamawiać również z trzykomorowym zbiornikiem Tripletank, choć oczywiście nadal pozostaje opcja pojedynczej lub podwójnej komory.

Tripletank umożliwia jednoczesne wysiewanie dwóch gatunków roślin z równoczesnym podawaniem nawozu lub wysiew nasion w różnych mieszankach wraz z równoczesnym umieszczaniem ich na różnych głębokościach. Jak przekonuje producent, taka mieszanka roślin szybciej pokrywa glebę, stymuluje rozwój życia w niej, zwiększa przenikanie korzeni w ziemię oraz zwiększa koncentrację składników pokarmowych w glebie.

Nowozaprojektowany zbiornik Tripletank składa się z trzech oddzielnych komór umieszczonych jedna za drugą. Całkowita pojemność zbiornika to 3800 l. Komory dzielą się w stosunku: 60/10/30. W przypadku siewnika Avatar SD o szerokościach roboczych 6 i 8 m Horsch oferuje także jednostkę do wysiewu mikrogranulatu jako nawożenie startowe lub przeznaczonego do do zwalczania ślimaków lub innych szkodników.

Tripletank posiada dwie głowice rozdzielające. Kupujący sam decyduje o tym, czy chce mieć wszystkie węże jednej głowicy umieszczone w dwóch rzędach po jednej stronie maszyny czy też woli, by węże prowadzące z jednej głowicy doprowadzały materiał siewny do wszystkich redlic siewnych jednego rzędu. Pierwszy wariant umożliwia użytkownikowi mechaniczne lub elektroniczne wyłączenie połowy szerokości roboczej, co zwłaszcza w przypadku nieregularnych granic pola pozwala zminimalizować nakładanie się wysiewu.

Jeśli rolnik decyduje się na selektywne prowadzenie węży, to wówczas przewody wychodzące z lewej głowicy zasilają redlice siewne z przodu, a węże wychodzące z prawej głowicy – z tyłu. Pozwala to na wysiew różnych gatunków roślin, które trzeba np. wysiać precyzyjnie na różnej głębokości.
Atutem zbiornika Tripletank jest również niska wysokość załadunku.