Wysiew ziarna i nawozu realizowany jest przez jedną redlicę. Dozowanie nawozu odbywa się za pomocą dodatkowych aparatów wysiewających znajdujących się w przedniej części siewnika. Jest to rozwiązanie dodatkowo punktowane w najnowszym PROW. 

Siewniki Polonez Duplo wyposażone są w skrzynie załadunkowe dzielone w stosunku 50/50. Specjalna przegroda wewnątrz skrzyni umożliwia załadunek nawozu w przedniej części, a ziarna w tylnej części skrzyni załadunkowej. Istnieje również możliwość zasypania skrzyni tylko ziarnem i wysiew bez nawozu, przegroda jest wówczas częściowo demontowana.

W wersji 3-metrowej skrzynia ma pojemność 500 l, dodatkowo skrzynia może być powiększona o nadstawkę zwiększającą pojemność o 200 l. W wersji 4-metrowej skrzynia ma natomiast pojemność 800 l, a dzięki nadstawce zwiększa się o 300 l.

Polonez Duplo został wyposażony w nowoczesne aparaty wysiewające ziarno. Dzielone kółka wysiewające aparatu umożliwiają wysiew zarówno drobnych jak i grubych nasion. Przestawianie wysiewu z drobnego na gruby jest bardzo proste i szybkie ponieważ aparaty mają dzielone zastawki. Kółko wysiewające jest osłonięte wizjerem, który chroni materiał siewny przed deszczem i wiatrem.

W przedniej części skrzyni zasypowej znajdują się aparaty wysiewające nawóz. Roweczkowe aparaty do nawozu posiadają jedną zastawkę. Podobnie jak aparaty do ziarna wyposażone są w ochronny wizjer. Wysiew nawozu kontrolowany jest bezstopniowo za pomocą bezstopniowej`skrzynki przekładniowej. Maksymalna dawka nawozu jaką możemy ustawić to 300 kg/ha.

Kolektor zamontowany pod aparatami wysiewającymi ziarno i nawóz łączy te dwa wysiewane materiały i kieruje do jednego przewodu wysiewającego, którym ziarno i nawóz dostarczane są do redlicy siewnej. 

Zarówno ziarno jak i nawóz dozowane są za pomocą bezstopniowych skrzynek przekładniowych. Możemy więc dokładnie ustawić właściwą dawkę wysiewanego materiału. W celu sprawdzenia ustawień należy przeprowadzić próbę kręconą, którą wykonuje się podobnie jak w standardowym siewniku. Maksymalne dawki jakie możemy uzyskać to 400 kg/ha nasion oraz 300 kg/ha nawozu.

Nowe siewniki wyposażone są w indywidualny oraz centralny docisk redlic. Indywidualny docisk realizowany jest za pomocą mocnej sprężyny z trzema regulacjami naciągu. Docisk centralny regulowany jest płynnie śrubą, która obraca belkę naciągające redlice. Dodatkową śrubą regulujemy natomiast położenie belki podporowej pod redlicami. Belka ta ustala położenie redlic i zapobiega zagłębianiu się redlic na glebach lekkich, gdy redlice nie są wyposażone w kółka kopiujące.

Siewniki Polonez wyposażone są w podesty załadunkowe na całej szerokości maszyny. Standardowym wyposażeniem są hydrauliczne znaczniki przejazdu sterowane indywidualnymi siłownikami hydraulicznymi, dzięki czemu ramię znacznika unoszone jest do pionu. 

Producent udostępnia jeden z trzech sterowników monitorujących pracę maszyny. Podstawowym sterownikiem jest Starter Seed, który umożliwia automatyczne zamykanie i otwieranie ścieżek technologicznych. Kolejnym urządzeniem sterującym jest komputer Pilot Seed, który dodatkowo ma m.in. licznik hektarów oraz kontrolę poziomu nasion. Komputer Superior to najbardziej zaawansowany sterownik montowany w siewnikach. Charakteryzuje go duży kolorowy wyświetlacz, intuicyjna obsługa oraz możliwość przenoszenia zapisanych danych przez port USB. Cena maszyny w wariancie 3-metrowym zaczyna się od 56,5 tys. zł netto.