Hala wysiewów Sipmy została oddana do użytku już kilka lat temu w ramach większego projektu budowy R&D Centre Inventor Sp. z o.o. Decyzją ministra gospodarki zyskało status  Centrum Badawczo-Rozwojowego.