Dane z CEPiK dotyczące rejestracji ciągników, które zgromadziła Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jasno pokazują, że ten rynek notuje spore spadki sprzedaży. 

W bieżącym roku licząc od stycznia do listopada zarejestrowano 14 816 szt. używanych
maszyn w stosunku do 15 494 szt. rok wcześniej, co daje spadek na poziomie 4,4 proc.

Wielkich zmian nie ma natomiast jeśli chodzi o liderów rynku wtórnego. Tutaj bezsprzecznie króluje marka John Deere, której to używanych ciągników zarejestrowano 2141 szt. John Deere notuje 14,5 proc. udziałów w rynku używanych ciągników i jest jednocześnie liderem we
wszystkich kategoriach wiekowych poza najstarszą - powyżej 20 lat.

W tej kategorii najwięcej rejestracji notuje Zetor. Nadal jednak to Massey Fergusson zajmuje drugie miejsce w całym rynku ciągników używanych z liczbą 1968 szt. i 13,3 proc. udziałów. Na trzecim miejscu jest Zetor z ilością 1564 szt. i 10,6 proc. udziałów rynkowych.

Niezbyt dobrze prezentuje się także struktura wiekowa rejestrowanych maszyn, gdyż blisko 60 proc. z ogólnej liczby zarejestrowanych ciągników używanych stanowią traktory w wieku powyżej 20 lat.

Czytaj również >>> Sprzedaż nowych ciągników przed finiszem: awans na podium Deutz-Fahra