Gdy swoje dzieło zakończą kombajny zbożowe, nadchodzi czas uprawy. Chociaż z pozoru uprawa ścierniska wydaje się być prostym zabiegiem, to jednak wymaga złożonej strategii działania. Kluczowe miejsca w niej zajmują: terminowość, energochłonność oraz jakość wykonania zabiegu, uwarunkowana umiejętnością dostosowania sprzętu do specyfiki warunków uprawy.

ZDĄŻYĆ NA CZAS
Uprawa ścierniska sprzyja ograniczeniu parowania wody w glebie, służy przykryciu i wymieszaniu resztek pożniwnych z glebą. Przyspiesza także kiełkowanie nasion chwastów i osypanych nasion zbóż oraz stymuluje biologiczny rozwój w glebie. Uzyskanie oczekiwanych efektów uprawy, a tym samym utrzymanie gleby w wysokiej kulturze produkcji, uwarunkowane jest terminowością przeprowadzenia zabiegu, który powinno się wykonać w możliwie najkrótszym czasie po zbiorze zbóż i zagospodarowaniu słomy.

Spełnienie kryterium czasu uprawy ścierniska podkreśla istotę wyposażenia gospodarstwa w odpowiednio dobrane maszyny, które muszą mieć dostatecznie wysoką wydajność. Na wydajność składają się pochodne szerokości roboczej i prędkości wykonywania zabiegu. Oferta maszyn dostępnych na rynku jest bardzo bogata, a zarazem zróżnicowana pod wieloma względami.

Więcej czytaj w FARMER 14/2009 

Zamów FARMERA