Interra Scan jest jednym z trzech narzędzi rolnictwa precyzyjnego, które obok programu Cropwise Operation oraz Crowpwise Seed Selector, firma Syngenta udostępni w tym roku w swoim portfolio.

 Co analizuje Interra Scan

Technologia skanera o wysokiej precyzyjności, uwzględnia aż 800 punktów referencyjnych na 1 ha. Jak wyjaśnił Mark Hall, dyrektor ds. rolnictwa zrównoważonego w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie:

 − Technologia ta zapewnia najwyższą precyzję. Można ją porównać do kompletnej oceny stanu zdrowia człowieka.

Dla porównania próby glebowe, które są obecnie pobierane tradycyjną metodą wynoszą ok. 1 próbki na 4 ha co stanowi kwadrat o długości 200x200 m2. Za pomocą urządzenia Interra Scan próby pobierane są 3,5mx3,5 m2.

 Oprócz standardowo wykonywanych przez rolników analiz gleby pod kątem zawartości makro- i mikroskładników oraz pH, za pomocą narzędzia Interra Scan można uzyskać zobrazowanie takich właściwości, jak tekstura czy próchnica, oraz dodatkowych parametrów przydatnych, gdy na polu pojawiają się problemy związane z wegetacją np. zdolność wymiany kationów czy dostępność wody dla roślin.

 Skaner dostarcza również informację o wzniesieniu n.p.m. oraz zawartości węgla organicznego i aktywnego. Ten ostatni parametr jest niezwykle istotny w przypadku kredytów węglowych, które po wprowadzeniu w Unii Europejskiej metodologii i certyfikacji handlu kredytami węglowymi staną się istotnym elementem rolnictwa.

Dzięki funkcji bardzo dokładnego skanowania gleby, Interra Scan dostarcza aż 25 map informacji o wysokiej rozdzielczości, które pozwalają dobrać optymalną dawkę wysiewu nawozów, wapna czy nasion. fot. AdK
Dzięki funkcji bardzo dokładnego skanowania gleby, Interra Scan dostarcza aż 25 map informacji o wysokiej rozdzielczości, które pozwalają dobrać optymalną dawkę wysiewu nawozów, wapna czy nasion. fot. AdK

 Jak wygląda proces skanowania gleby?

 Samochód z umieszczonym skanerem na wysokości 60 cm przejeżdża co 10 m przez pole po wyznaczonych liniach GPS. Następnie pobierane są próby glebowe z wierzchniej warstwy glebowej. Dane ze skanera łączone są z próbami i w ten sposób powstaje mapa zasobności. Wyniki ze skanowania widoczne są na platformie, do której dostęp otrzymuje się wraz z wykonaniem usługi.

Mark Hall, rolnik praktyk z Wielkiej Brytanii wyjaśnił, jak ważne jest zdrowie gleby w zrównoważonym rolnictwie. fot. AdK
Mark Hall, rolnik praktyk z Wielkiej Brytanii wyjaśnił, jak ważne jest zdrowie gleby w zrównoważonym rolnictwie. fot. AdK

 Próby glebowe w zmiennym dawkowaniu

Za pomocą  bardzo dokładnego skanowania gleby, Interra Scan dostarcza aż 25 map informacji o wysokiej rozdzielczości, które pozwalają dobrać optymalną dawkę wysiewu nawozów, wapna czy nasion. Dzięki temu rolnicy nie muszą traktować całego pola w ten sam sposób, lecz mogą podjąć świadomą decyzję o tym, co dokładnie zastosować, gdzie i w jakiej ilości. 

 Można także tworzyć plany nawozowe, stanowiące jeden z elementów ekoschematu „Rolnictwo węglowe”.

 − Wszystkie funkcje Interra Scan dostępne są na specjalnej platformie, która umożliwia użytkownikom łatwe dopasowanie map i zaleceń do indywidualnych potrzeb. Kolejną zaletą platformy jest kompatybilność map wygenerowanych w Interra Scan z większością maszyn dostępnych na rynku − podkreśliła Katarzyna Łapińska z Syngenta Polska.

Syngenta przedstawiła usługę Interra Scan, opartą na nowej technologii skanowania gleby. fot. AdK
Syngenta przedstawiła usługę Interra Scan, opartą na nowej technologii skanowania gleby. fot. AdK