Płyn chłodniczy to obok oleju silnikowego i przekładniowego najważniejsza ciecz w obrębie pojazdu. Jest odpowiedzialny za utrzymanie optymalnej temperatury pracy silnika, a także za odprowadzenie nadmiernej ilości ciepła, powstałego w wyniku jego pracy

Temperatura zamarzania

W kontekście zimy najważniejszym parametrem płynu chłodniczego jest jego temperatura zamarzania. Standardem w przypadku dobrej jakości płynów chłodniczych jest odporność na zamarzanie do  temperatury -35 stopni. Zdaniem producentów, wartością graniczną, przy której należy dokonać wymiany cieczy chłodzącej jest temperatura -30 stopni Celsjusza. Można również pokusić się wówczas o dolanie koncentratu.

Kiedy wymieniać?

Płyn chłodniczy zużywa się w trakcie pracy, tracąc przy tym swoje właściwości ochronne w tym np. właściwości przeciwkorozyjne. Ponadto z biegiem czasu podwyższa się jego temperatura zamarzania, a obniża temperatura wrzenia. Producenci zalecają wymianę płynu maksymalnie co 3 lata, jednak są na rynku produkty, w przypadku których okres wymiany jest wydłużony do 5 lat.

Jak ocenić temperaturę zamarzania?

Często nabywając pojazd używany, nie wiemy kiedy ostatnio dokonywana była wymiana płynu chłodniczego i w jakim stanie znajduje się obecnie zalana ciecz. Może się również zdarzyć, że użytkownik zapomni, kiedy miała miejsce ostatnia wymiana. Z pomocą przychodzą nam proste w użyciu testery, ich ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych. Tester zwany aerometrem mierzy gęstość cieczy, a im jest ona wyższa, tym niższa jest temperatura przejścia cieczy z fazy ciekłej w stałą. Standardowo gęstość typowego płynu powinna wynosić około 1,075 g/cm³.

Jak to działa?

Do testera należy nabrać odrobinę płynu chłodniczego - do zaznaczonego poziomu. Następnie aerometr ustawić pionowo i odczytać wskazaną wartość.

Testowane narzędzie pozwala równolegle określić temperaturę zamarzania, jak i wrzenia. Dzięki temu wiemy, czy silnik będzie bezpieczny zarówno zimą, jak i latem. Pomiaru należy dokonać na zimnym i wyłączonym silniku.

Czym grozi zaniedbanie?

Niedopilnowanie jakości płynu chłodniczego, a w konsekwencji jego zamarznięcie w najlepszym wypadku spowoduje wysadzenie korka zabezpieczającego. W gorszym wypadku uszkodzeniu może ulec chłodnica, a nawet blok silnika.