Na podstawie comiesięcznego raportu jaki Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych zbiera z CEPiK wynika, że w kwietniu bieżącego roku zarejestrowano 458 szt. przyczep rolniczych, czyli o 67 więcej niż miesiąc wcześniej.

Porównując do kwietnia 2019 wzrost jest większy o 62 szt. a patrząc na cały okres od początku roku, notujemy 1886 szt. nowo zarejestrowanych przyczep rolniczych. Taki wynik jest o 515 szt. większy niż przed rokiem sprawia, że wzrost sięgnął 38 proc.

Nie ma natomiast zmian jeśli chodzi o lidera rynku, którym cały czas pozostaje Pronar. W pierwszych czterech miesiącach roku zarejestrowano 824 szt. nowych przyczep tej marki i jest to o 263 szt. więcej niż rok wcześniej. Pronar na koniec kwietnia osiągnął 43,7 proc. udziałów rynkowych, czyli o 2,8 pp więcej w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

Drugie miejsce z wynikiem 269 szt. zajmuje Metal-Fach. Marka ta również notuje lepszy wynik niż przed rokiem. 89 szt. więcej niż rok wcześniej pozwoliło na osiągnięcie 14,3 proc. udziałów rynkowych. Na trzecim miejscu jest Wielton z wynikiem 170 szt. i 9 proc. udziałów rynkowych. Metaltech z kolei notuje 150 szt. i 8 proc. udziałów rynkowych.

Zestawienie najpopularniejszych modeli przyczep otwiera Pronar T653/2 z 151 rejestracjami. Na drugim miejscu również znajduje się model marki Pronar – T672, ale ze znacznie niższym wynikiem - 53 szt. Pronar PT612 zajmuje trzecie miejsce z ilością 48 szt. Poza marką Pronar w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze 3 modele marki Metal-Fach.

Jeśli zaś chodzi o województwa z największą liczbą rejestracji po czterech miesiącach 2020 r. to na pierwszym miejscu jest lubelskie z 255 rejestracjami. Na drugim miejscu jest mazowieckie, gdzie zanotowano 252 rejestracje, w woj. podlaskim zarejestrowano 239 szt. nowych przyczep, w wielkopolskim -224, w łódzkim – 177 przyczep.