Na podstawie danych zebranych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w lutym ilość rejestracji nowych przyczep była niewiele wyższa niż w lutym 2018 r. i 270
szt. zarejestrowanych przyczep oznacza wzrost w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 o 7 szt., ale jednocześnie jest to spadek w porównaniu do stycznia 2019, kiedy to zarejestrowano 331 szt.

Lutowy wynik 270 szt. jest zarazem najlepszym w tym miesiącu w perspektywie 3
ostatnich lat. Sumując jednak oba pierwsze miesiące roku wynik jest nieco gorszy niż przed rokiem. Zarejestrowano bowiem 601 szt. nowych przyczep w stosunku do 616 szt. w zeszłym roku. Oznacza to spadek o 2 proc.

Dla nikogo nie jest także zaskoczeniem, że najpopularniejszą marką jest Pronar. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku zarejestrowano 252 szt. przyczep tej marki. To co prawda mniej niż rok wcześniej kiedy to zarejestrowano 262 szt. ale pozwoliło utrzymać Pronarowi udziały w rynku na wysokim poziomie 41,9 proc.

Na drugim miejscu pod względem rejestracji nowych przyczep jest natomiast marka Metal-Fach z wynikiem 77 szt. co daje jej 12,8 proc. udziałów,a pierwszą trójkę zamyka Zasław z 39 zarejestrowanymi przyczepami dającymi tej marce 6,5 proc. udziałów rynkowych.

Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze sprzedane modele to pierwsza trójka nadal należy do marki Pronar a największym wzięciem cieszyły się modele T653/2 (25 szt.) oraz P610 i P612 (po 21 szt.).