W dniu 26 listopada 2019 r. spółka Ursus poinformowała w komunikacie, że zawarła z Trioliet Polska Spółka Z.O.O. z siedzibą w Opalenicy w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Ursus w Opalenicy, która ma zostać sfinalizowana nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r.

Cena jaką holenderski producent wozów paszowych zobowiązał się zapłacić to 6 mln. zł i stanowi ona kwotę za „produkcję w toku” i „inwentarz” (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) Zakładu w Opalenicy. Zgodnie z umową, część środków zostanie przekazana przez holendrów bezpośrednio na rachunki bankowe wierzycieli Ursusa.

Planowana transakcja wchodzi w zakres realizowanego planu restrukturyzacyjnego.

Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Ursus w okresie styczeń-październik zarejestrował 177 nowych ciągników rolniczych czyli o 41,2 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku, zatem udział Ursusa w ogólnej liczbie rejestracji nowych ciągników wyniósł w tym okresie 2,49 proc. wobec 4,35 proc. w analogicznym okresie 2018 r.