Zagęszczenie gleby jest uwarunkowane poprzez naturalną podatność degradacyjną, oraz w wyniku uprawy. Im bardziej intensywne zabiegi agrotechniczne oraz cięższy sprzęt, tym ryzyko zaburzenia struktury gleby jest większe. Rozwiązania prewencyjne stosowane w maszynach (np. regulacja ciśnienia w oponach czy napęd gąsienicowy) mogą nie wystarczać. Aby plon był wydajny, ważne jest właściwe wykorzystanie maszyny oraz wykonywanie zabiegów uprawowych we właściwym dla gleby momencie.

Nawigacja CPS szybko oblicza specyfikację danej lokalizacji i pomaga ominąć zagrożone degradacją obszary. Mapa weryfikuje stan pola poprzez wprowadzenie metody uprawy, roślin oraz ich kondycję.

System pozwala określić gdzie i kiedy wykonywać pracę na polu oraz jaka konfiguracja maszyny będzie najbardziej optymalna. W ten sposób ułatwia podjęcie decyzji w zakresie ryzyka ugniatania gleby, np. poprzez eliminację któregoś z dodatkowych zabiegów. Oprócz ochrony gleby i eliminacji CO2, oszczędzamy czas i koszty.